Menu

Yetiştiricilere müjde! PEDİGRİ AFFI Resmi Gazetede yayınlandı Özel

14 Eylül 2017 Perşembe günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile birlikte, 2017 yılından önce yapılan aşım sonucu doğan ancak, Yönetmelik hükümlerinin gerekliliklerini sonradan sağladığı tespit edilen taylar için, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi halinde, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı maddesi hükümleri uyarınca her bir at için idari para cezasının sahibi tarafından yatırılması kaydıyla tescil işlemlerinin yapılarak pedigrilerinin verilmesi karara bağlandı.

Buna göre çeşitli sebeplerden dolayı pedigri alamayan yetiştiriciler, bu Yönetmelikte belirlenen belgelerle birlikte, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri ve 6.000 TL idari para cezasını yatırmaları halinde atlarına pedigrileri alabilecekler.

Öte yandan, satın alınma tarihinden sonra yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen yurt dışından satın alınmış kısrak ve taylar için de bir kereye mahsus olmak üzere af getirildi. Buna göre; 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikten önceki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, Türk vatandaşları tarafından yurt dışından satın alınmış olan ancak, anılan Yönetmelik değişikliği nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların, Türk vatandaşları adına satın alındığının ilgili ülkenin yetkili makamlarınca belgelenmesi ve satın alındıkları tarihteki Yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi halinde izin verildi.

Sitemizde çeşitli kereler dile getirdiğimiz ve yetiştiricilerin de uzun süredir beklediği pedigri affının çıkartılmasında emeği geçen başta GTHB Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba olmak üzere mevzuatın Başbakanlık safahatını bizzat takip eden eski İstanbul Komiserler Kurulu Başkanı ve günümüz YKK Üyesi Özkan Köylübay’a, YKK Başkanlığına, konuyu yakından takip eden YKK Genel Koordinatörü Murat Durmaz’a ve YKK Üyeleri Şeref Somtürk, Behçet Homurlu ve Mustafa Özdemir ile diğer üyelere yetiştiriciler adına teşekkür ediyoruz.

14 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30180

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT

VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

2017 yılından önce yapılan aşım sonucu doğan ve Yönetmelik hükümlerinin gerekliliklerini sonradan sağlayan taylar

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 2017 yılından önce yapılan aşım sonucu doğan ancak, Yönetmelik hükümlerinin gerekliliklerini sonradan sağladığı tespit edilen taylar için, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi halinde, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı maddesi hükümleri uyarınca her bir at için idari para cezasının sahibi tarafından yatırılması kaydıyla tescil işlemleri yapılarak pedigrileri verilir.

Satın alınma tarihinden sonra yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen atlar

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikten önceki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, Türk vatandaşları tarafından yurt dışından satın alınmış olan ancak, anılan Yönetmelik değişikliği nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların, Türk vatandaşları adına satın alındığının ilgili ülkenin yetkili makamlarınca belgelenmesi ve satın alındıkları tarihteki Yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi halinde izin verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Son DüzenlenmePerşembe, 14 Eylül 2017 10:57

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık