Menu

TYAYSD SONBAHAR İNGİLİZ – ARAP TAY SATIŞI Özel

TYAYSD

SONBAHAR İNGİLİZ – ARAP TAY SATIŞI 

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği, at satışı pazarını canlandırmak ve At Sahibi olmak isteyen alıcılara değişik alternatifler sunmak üzere geleneksel hale getirdiği ‘Tay Satışları’ adı altındaki organizasyonu bu sene düzenleyeceği 2017 SONBAHAR İNGİLİZ ve ARAP TAY SATIŞI ile sürdürüyor. 3 ARALIK 2017 PAZAR günü yapılacak olan satışa; 1,5 yaşlı İngiliz tayları (2016 doğumlu) ve 2,5 yaşlı Arap tayları  (2015 doğumlu) iştirak edebileceklerdir.

SATIŞ ŞARTNAMESİ:

a) Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği  “Sonbahar İngiliz ve Arap Tay Satışı”’na 2016 yılı doğumlu İngiliz tayları ile 2015 yılı doğumlu safkan Arap tayları iştirak edebilir.  

b) Açık arttırmada tayını satmak için müracaat eden At Sahipleri ve Yetiştiriciler; beher tayları için 400 TL’yi, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği İktisadi İşletmesi’ne makbuz/fatura karşılığı yatırmak zorundadır. Ayrıca 5 ve üzerinde tayını satmak için müracaat eden At sahipleri ve Yetiştiricilere ekstra % 10 indirim uygulanacaktır. Bu bedel sadece tayın; satış katalogunun basım aşamasına kadar olan sürede ölmesi, sakatlanması ve bu durumun veteriner hekim raporu ile ispatlanması halinde iade edilir, aksi hallerde hiçbir şekilde iade edilmez.

Hazırlanacak olan kataloğun son şekli basımdan önce; TYAYSD’nin web sayfasında (www.tyaysd.org.tr) ilan edilecektir. İlana çıkmasından sonra 3 gün içerisinde ilgililer itirazları olup olmadığını bildirmek zorundadır. Aksi halde hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu, her ne nam altında olursa olsun hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını, TYAYSD’nin ve satışta alıcı olan kişilerin bütün zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c)  At Sahipleri ve yetiştiriciler satışa çıkan tayları için İSTERLERSE REZERV FİYAT KOYABİLİRLER. Koydukları rezerv fiyatını satış öncesi satış yetkililerine bildirmekle yükümlüdürler. Rezerv fiyat için, satışlar başlamadan 1 gün öncesine kadar müracaat edilebilir. Taylarına rezerv fiyatı koymayan At Sahipleri satışa çıkan tayları için kendileri veya vekilleri vasıtasıyla açık arttırmaya katılabilirler. Açık arttırma neticesinde kendi taylarını satın alan yetiştiriciler; Satıştan geri aldıkları kendi taylarına % 1 komisyon bedelini (31 Aralık 2017 tarihine kadar) TYAYSD’ye ödeyerek, taylarını 2018 yılı içerisinde YKK onayı ile planlanan ve sadece “ 2017 Sonbahar İngiliz Tay ve Arap Tay Satışlarında satılan tayların katılabileceği 2018 yılı TYAYSD SATIŞ KOŞULARI”na kayıt etme hakkını elde etmiş olacaklardır.

d) Açık arttırmada tayını satmak isteyen At Sahipleri; Satış Müracaat Formuna Atlarındaki sağlık problemlerini doğru ve eksiksiz olarak bildirmek zorundadır. At Sahipleri yazılan bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, Satış Şartnamesini ve Satış Kurallarını kabul ettiğini, beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik ve doğru olmadığının satıştan önce veya sonra anlaşılması halinde, hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu, her ne nam altında olursa olsun hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve TYAYSD’nin ve satışta alıcı olan kişilerin bütün zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bir tayın koşmasına engel unsurları (gizli ayıp); KORNEJ, YEL YUTMA, AHIRDA DÖNME, YUMUŞAK DAMAK, KIRIK, ÇATLAK, KOŞMASINA ENGEL ÜREME, ÇİP, GEÇMİŞTE OPERASYON GEÇİRME, SARILIK, RODOKOK, gibi koşmaya engel unsurların satıştan sonra 3 (üç) iş günü içerisinde veteriner hekim raporu ile tespit edilmesi halinde, Alıcı satıştan vazgeçebilir ve geçici teminat Alıcıya iade edilir. Yukarıda belirtilen koşmaya engel unsurlar (gizli ayıp) dışında tayın iadesi yapılamaz, geçici teminat iade edilemez. Alıcılar, satıştan sonraki ilk 3 (üç) iş günü içerisinde taylarını veteriner hekime muayene ettirebilirler.

3 iş gününden sonra tayın koşmaya engel unsurları (gizli ayıp) mevcut olduğunun anlaşılması halinde alıcı, bu 3 iş günü içerisinde yapılan tüm tetkiklere rağmen gizli ayıbın anlaşılmadığını belgelendirmesi şartıyla, bu ayıbın satıcıya derhal bildirilmesini talep etme hakkı vardır. Bu husus TYAYSD tarafından derhal satıcıya bildirilecek olup, alıcının bu husus çerçevesinde itiraz, beyan ve kabulleri de derhal alıcıya iletilecektir. Fakat 3 iş gününden sonra ortaya çıkacak bütün sorumluluklardan (gizli ayıp dahil) TYAYSD sorumlu değildir. TYAYSD’nin 3 iş gününden sonra bütün sebeplerden, (gizli ayıp dahil) sorumlu olmadığını taraflar kabul etmektedir. 3 iş gününden sonra gerek satıcıya gerek alıcıya herhangi bir iade (teminat, komisyon, satış bedeli v.b.) TYAYSD tarafından yapılmayacaktır.

e) Açık arttırmaya katılmak isteyen alıcıların almak istedikleri tay adedine göre her tay için geçici teminat olan 5.000 TL. ‘yi komisyona yatırıp müzayedeye katılma numarası almak zorundadır.Tay satın alan Alıcılar, yaptıkları alımdan sonra ve diğer tay satış ringine gelmeden hemen önce TYAYSD görevlileri tarafından hazırlanan Satış Sözleşmesini imzalayarak müzayedeye katılma tabelasını geri iade etmek durumundadır. Komisyonda geçici teminatı biten alıcı, tekrar komisyona 5.000 TL. geçici teminatı yatırarak arttırmaya katılabilir. Yapılan alımlar sırasında Satış Sözleşmesini imzalamayan alıcıların yaptıkları alımlar geçersiz sayılır,böyle bir durumda satış bir önceki alıcıdan devam eder.

f) Alıcılar satıştan sonraki 3 gün içerisinde, alış bedelini ve bu bedel üzerinden hesaplanan % 2’lik komisyon miktarını ilave ederek % 1 Belediye vergisini ve  KDV ‘ yi Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği İktisadi İşletmesi’ne yatırmak suretiyle alım satım işlemini gerçekleştirmiş olurlar. Katma değer vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, gerçek usulde KDV mükellefi (% 1) olduğunu gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. Bu belge ibraz edilmediği taktirde yapılan teslim perakende teslim sayılacak ve perakende teslime ait KDV (% 8) oranı uygulanacaktır.

Satıcının da % 2 ‘lik stopaj haricinde % 1 ‘lik komisyon miktarı ve KDV’yi (komisyon miktarı kdv’si % 18’dir.) Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği İktisadi İşletmesi’ne yatırması zorunludur.

g) Alıcıların herhangi bir sebepten dolayı (bir tayın koşmaya engel unsurları (gizli ayıp) dışında) satın alma işleminden vazgeçmeleri veya 3 iş günü içerisinde alım satım işlemlerini tamamlamamaları halinde, bu teminatın % 75’i satılan tayın sahibine verilirken, diğer % 25’lik kısmı Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’ne yasal giderler payı olarak irat kaydedilir. Satın alma işleminden keyfi olarak vazgeçen alıcılar bir daha satışlara katılamayacağı gibi imzaladıkları Satış Sözleşmesi gereği hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

h) Açık arttırma tarihinde her tayın ihalesini müteakip satışın kesinleşip kesinleşmediği Komisyon Başkanınca beyan edilir. Satılan tayların devir işlemlerinin gerçekleşmesine ve teslimine kadar geçen süre içerisinde (açık arttırmadan sonraki 3 iş günü) taylarda meydana gelebilecek sağlık sorunlarından satıcı sorumludur.

ı) Tayların satışı esnasında veya öncesinde Alıcı; tayı görmüş, beğenmiş ve buna göre fiyat teklifinde bulunmuş olacağından satıştan sonra yukarıdaki (d) maddesinde belirtilen gizli ayıplar dışında, malın ayıplı olduğu iddiasında bulunamayacak, satıştan vazgeçemeyecek, geçici teminatının geri iadesini talep edemeyecektir.

j) Bu satıştan tay almak suretiyle ilk kez atçılığa başlayacak olan kişilere, istendiği takdirde gerekli prosedürler konusunda Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

k) Başvurular 1 Kasım 2017 Çarşamba günü saat: 17.00 ‘ da sona erecektir.

l) Müracaat edecek Satıcıların, hazırlanan “ Tay Satışı Müracaat Formunu ve ekindeki Satış Şartnamesini, Satış Kurallarını “ eksiksiz ve yanlışsız bir şekilde doldurarak, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Sekreterliğine teslim etmeleri zorunludur. TYAYSD; “ Tay Satışları “ adı altındaki bu satış organizasyonunu B.K. M. 532 ve devam eden maddeler gereğince Komisyon Sözleşmesi hükümlerine göre yürütmektedir.

m) Açık arttırma İstanbul Veliefendi Hipodromu Satış Merkezinde yapılacak olup 3 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.

n) Satışta yer alan taylara ahır tahsis edilmesi münhasıran Türkiye Jokey Kulübü yetkisindedir. Bu nedenle alıcı ve satıcılar; TYAYSD’nin satışta yer alan taylara ahır verilmesine ilişkin yetkisinin ve yükümlülüğünün bulunmadığını ve daha sonra ahır talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından Satışın Yapılması Amacıyla Geçici olarak satıştaki taylara ahır tahsis edilmesi halinde; alıcı ve satıcılar teslim süresi olan 3 günlük süre sonunda ahırları teslim edeceklerini, tahliye etmemeleri halinde atlarının ahırdan zorla çıkarılacağını, bunun maddi, manevi ve cezai yükümlülüklerinin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

o) Açık arttırmaya katılan satıcı ve alıcılar şartnamedeki bu kuralları okuduklarını ve kabul ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

ö) Tay Satışlarında yaşanabilecek her türlü sorunla ilgili olarak tek yetkili merci Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği tarafından oluşturulan Satış Komisyonu’dur. Alıcı ve Satıcılar Komisyonun hakemliğini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

p) Bu Şartnameden doğabilecek her türlü ihtilafların halinde” Bakırköy İcra Mahkemeleri ve İcra Daireleri “ yetkilidir. Alıcının göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat alıcının kendisine yapılmış sayılır.

r) Rezerv fiyatı koymayan At Sahipleri ve Yetiştiriciler, kendi taylarına pey sürebilmesi için (1 ila 5 tay arası) 5.000 TL., (6 ila 10 tay arası) 10.000 TL. teminat yatırıp müzayedeye katılabilme numarası almak zorundadır. Taylarına Rezerv fiyatı koymayıp, geçici teminatları yatırmayan At Sahipleri veya Yetiştiriciler arttırmaya katılamaz ve tayının satıldığı satış fiyatına itiraz edemez, satış geçerli sayılır. 

TÜRKİYE YARIŞ ATI YETİŞTİRİCİLERİ

 VE SAHİPLERİ DERNEĞİ

SATIŞ KURALLARI:

 • TYAYSD Sonbahar İngiliz ve Arap Tay Satışlarına gerek alıcı, gerekse satıcı olarak katılan herkes ilan edilen Satış Şartnamesine, Satış Sözleşmesine ve Satış Kurallarına uymakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Tay Satışlarında yaşanabilecek her türlü sorunla ilgili olarak tek yetkili merci Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği tarafından tayin edilen SATIŞ KOMİSYONU olup, alıcı ve satıcılar komisyonun hakemliğini peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Satış, 3 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromunda bulunan At Satış Merkezinde açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
 • 18 yaşını doldurmuş herkes satışa katılabilir. Ancak At Sahibi belgesi alabilmek için gerekli koşullar hakkında önceden bilgi sahibi olunmalıdır. Bunun için TJK Yarışçılık Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir.
 • Satış Komisyonu gerekli gördüğü takdirde, satışta huzursuzluk çıkartan veya satışın sağlıklı ve güvenli koşullarda yapılmasına mani olmaya çalışan kişileri müzayede dışı bırakabilir, böyle bir durumda bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler.
 • Satışta tay satın almak isteyen Alıcılar, her tay için geçici teminat olan 5.000 TL.’ yi yatırmak ve yaptıkları her alım sonrasında Satış Sözleşmesini imzalamak zorundadır. Satış sırasında yapılacak olan pey sürmeler, müzayedeci veya müzayede yardımcıları tarafından yönlendirilmek suretiyle alıcılar tarafından yapılır. Ancak alıcılar kendileri pey süremezler. Yalnızca müzayedecinin belirleyeceği rakamları onaylamak suretiyle açık arttırmaya katılabilirler. Alıcıların bu noktada dikkat etmeleri gereken en önemli husus, müzayedeci veya müzayedeci yardımcıları ile doğru bir iletişim kurabilmektir.
 • Satış, açık arttırma usulü yapılacak olup, en yüksek bedeli veren alıcı satışa sunulan tayın sahibi olacaktır.
 • Açık arttırmada satılan ve alınan tayların devir işlemleri, Satış Şartnamesinde belirtilen kurallar çerçevesinde yapılacaktır.
 • Satış Şartnamesinde, Satış Sözleşmesinde ve Satış Kurallarında belirtilmeyen konularda çıkabilecek her türlü uzlaşmazlıkta, kesin ve nihai karar Satış Komisyonu tarafından verilir. Satıcı ve Alıcıların anlaşmazlığa düştüğü bu tip konularda Satış Komisyonu hakemlik yapar. Komisyonun vereceği karara tarafların itiraz etme hakkı yoktur.
 • Rezerv fiyatı koymayan At Sahipleri ve Yetiştiriciler, kendi taylarına pey sürebilmesi için    (1 ila 5 tay arası) 5.000 TL., (6 ila 10 tay arası) 10.000 TL. teminat yatırıp müzayedeye katılabilme numarası almak zorundadır. Taylarına Rezerv fiyatı koymayıp, geçici teminatları yatırmayan At Sahipleri veya Yetiştiriciler, arttırmaya katılamaz ve tayının satıldığı satış fiyatına itiraz edemez, satış geçerli sayılır.
 • Açık arttırmaya katılmak isteyen Alıcılar Satış başlamadan önce her tay için Komisyona 5.000 TL. geçici Teminatı yatırmakla yükümlüdürler (Teminat nakit TL. veya döviz ile ödenebilir). Bu uygulama ile satışa iştirak edebilirler.

TYAYSD YÖNETİM KURULU

 


 

İNGİLİZ YEARLING TAY SATIŞ MÜRACAAT FORMU

TAYIN ADI

:

ORİJİNİ

:

DOĞUM TARİHİ

:

DONU, CİNSİ

:

SAHİBİ

:

YETİŞTİRİCİSİ

:

TAYIN YETİŞTİĞİ HARA

:

İTHAL OLUP OLMADIĞI

:

TAYIN BULUNDUĞU HİPODROM

:

CEP TELEFONU VE E-POSTA

:

VETERİNER HEKİMLERCE

:

BELİRLENMİŞ KUSURLARI

:

(Varsa her türlü sakatlığın yanı sıra, yel yutma, ahırda dönme, derviş gibi huylar…

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, Ek’ teki Satış Şartnamesine ve Satış Kurallarına uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

   

SATICI AT SAHİBİNİN

 

ADI, SOYADI

:

İMZASI

:

   

ARAP YEARLING TAY SATIŞ MÜRACAAT FORMU

TAYIN ADI

:

ORİJİNİ

:

DOĞUM TARİHİ

:

DONU, CİNSİ

:

SAHİBİ

:

YETİŞTİRİCİSİ

:

TAYIN YETİŞTİĞİ HARA

:

İTHAL OLUP OLMADIĞI

:

TAYIN BULUNDUĞU HİPODROM

:

CEP TELEFONU VE E-POSTA

:

VETERİNER HEKİMLERCE

:

BELİRLENMİŞ KUSURLARI

:

(Varsa her türlü sakatlığın yanı sıra, yel yutma, ahırda dönme, derviş gibi huylar…

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, Ek’ teki Satış Şartnamesine ve Satış Kurallarına uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

   

SATICI AT SAHİBİNİN

 

ADI, SOYADI

:

İMZASI

:

Son DüzenlenmeÇarşamba, 25 Ekim 2017 15:45

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık