Menu

Bakanlık ‘Arap Atı değil’, Mahkeme ‘Arap Atı’ dedi…! Özel

Aygırlığı uzun yıllardır tartışılan ve taylarının Açık yarışları koşmaması nedeniyle sahipleri ile devletin uzun zamandır hukuk mücadelesi verdiği başarılı Arap aygırı Kaizbert’in bu sene start alması beklenen 2014 doğumlu 3 yaşındaki 4 temsilcisinin pedigrisi, Arap atı özellikleri taşımadığı gerekçesi ile hatırlanacağı gibi 3 Nisan 2017 tarihinde iptal edilmişti. İşte pedigrisi iptal edilen bu 4 taydan at sahibi ve yetiştirici Turhan Çakar’a ait olan Hürkuş (3yş ae Kaizbert – Arukan, Yolcu) isimli tayın pedigri iptali kararı Ankara 2.İdare Mahkemesi tarafından bozuldu.

Bakanlık kanadı iptal gerekçesini; söz konusu tayların Cidago boyu ile vücut boyunun normal Arap atı ölçülerinden farklı olması olarak göstermiş, bilirkişi raporlarına göre normal bir Arap atında olması gereken oranların bu taylarda bulunmadığını belirten yetkililer, fenotip kusurları bulunan (eyer belli, dik bilekli) bu safkanlara damızlık belgesi de verilmeyeceğini açıklamışlardı.

Oysa Ankara 2. İdare Mahkemesi kararında şu açıklamaya yer verdi; “Davacıya ait Hürkuş isimli atın morfolojik yönden safkan Arap atı özelliklerini gösterip göstermediğinin saptanması amacıyla mahkememizin 18.05.2017 günlü ara kararına istinaden istinabe olunan Tekirdağ İdare Mahkemesi Üyesi Mustafa Aksüt tarafından 14.08.2017 gününde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonunda resen seçilen bilirkişiler Doç.Dr.Mehmet Can Gündüz, Dr. Kozet Avanus ve İbrahim Kurban tarafından düzenlenen 12.09.2017 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Hürkuş isimli atın cidago yüksekliğinin 155, göğüs çevresinin 172.6, incik çevresinin 19 olduğu ve vücut bölümleri arasında uyum bulunduğu, ayrıca Arap atlarının özelliklerinden olan kuyruk tutmanın davaya konu at tarafından gerçekleştirildiği ve Hürkuş isimli atın morfolojik olarak safkan Arap atı ırkı özelliklerine haiz olduğu görüş ve kanaati belirtilmiştir.

Davalı idare tarafından söz konusu bilirkişi raporuna itiraz edilmiş ise de, raporun yeterli bilimsel ve teknik incelemenin ürünü olduğu görülerek itiraz yerinde görülmemiş ve rapor karara esas alınacak nitelikte bulunmuştur.

Uyuşmazlık konusu Hürkuş isimli safkanın, kan bakımından safkan olma özelliğini taşıdığı tartışmasızdır.

Atın Arap atı ırk ve vasıflarını fiziksel olarak taşıyıp taşımadığı hususuna gelince;

Davalı idarece yapılan muayene sonunda, vücut bölümleri arasında uyum bulunmadığı ve safkan Arap atı ırkı vasıfları taşımadığı tespitlerinin yapıldığı, yukarıya alınan Yasa ve Yönetmelik hükümlerine göre, safkanların soy kütüğüne kaydedilebilmesi için, kan bakımından safkan olmasının yanı sıra  ‘kendi ırkının vasıflarına haiz olması’ gerektiği açıkça belirtilmiş olduğu, bilirkişilerce hazırlanan rapor doğrultusunda davaya konu atın vücut bölümleri arasında uyum bulunduğunun ve safkan Arap atı özelliklerini taşıdığı hususunun somut verilerle ortaya konulduğu görüldüğünden, Hürkuş isimli atın safkan Arap atları kütüğünden kaydının silinmesine ve pedigrisinin iptal edilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

 

Son DüzenlenmeCuma, 17 Kasım 2017 15:14

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık