Menu

Kısrak Aşım Müracaatları başladı Özel

Karacabey ve Mahmudiye Pansiyon Haralar ile İzmit, İzmir/Torbalı, Adana/Seyhan İstanbul/Silivri, Şanlıurfa Aşım İstasyonlarında 2018 yılı aşımları ve misafir kısrak kabulleri, aşağıda belirlenen esaslar ve ilgili talimatname hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Aşım müracaatları 03 Aralık 2017 Pazar günü başlayıp, 22 Aralık 2017  Cuma günü, başvuru yapılacak ünitenin  mesai saati bitiminde sona erecektir. 

Müracaatlar, ilgili formların eksiksiz doldurulması suretiyle, Hipodrom Hara ve Aşım İstasyonu Müdürlüklerine yapılabilecektir.

Ortak sahipli kısraklar için aşım müracaatı/aygır değişikliği vb. işlemler ilgili dilekçenin her ortak tarafından ayrı ayrı imzalanması ya da ortak/ortaklar tarafından bir ortağa/üçüncü bir şahsa noterden verilen vekâletname ile gerçekleştirilebilecektir.

Bir aygıra aynı yetiştirici tarafından istenilen sayıda kısrak için müracaat yapılabilecektir. Ancak ilan edilen aşım adedinden fazla müracaat alan aygırlarda bir yetiştiricinin en fazla iki baş kısrağı kuraya dahil edilecek ve tercihli kısraklar da dahil olmak üzere en fazla iki kısrağına aşım hakkı tanınacaktır.

Ortaklık durumunda, ortakların hisse oranına bakılmaksızın her bir hissedar için bir at müracaatı yapılmış gibi kabul edilir ve bu kapsamda her bir ortağın kuraya katılabilecek iki baş kısrak hakkından biri kullanılmış olacaktır.

Eşler ve ortaklığı bulunan tüzel kişiler (ticaret şirketleri) aynı kişi olarak değerlendirilecektir.

Kısrak sahiplerinin tespit edilmesinde ilan edilen son müracaat tarihindeki Türkiye Jokey Kulübü ve Yüksek Komiserler Kurulu kayıtları esas alınacaktır.

Aşım hizmet bedeli olarak belirlenen 500 TL, aşım müracaatı esnasında, kısrak sahiplerinden peşin olarak tahsil edilecektir.

Günübirlik hizmet bedeli olarak belirlenen 250 TL,kısrak sahiplerine tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Aşımlar neticesinde, canlı tay şartı gerçekleştiği takdirde, kısrak sahibi tarafından TJK’ya ödenen aşım hizmet bedeli, kısrak sahibinin aygır sahibine ödeyeceği aşım ücretinden mahsup edilecektir.

Canlı tay doğumunun gerçekleşmediği her durumda ise (kısrağın boş kalması, abort, embriyonik ölüm vb. durumlar dahil), kısrak sahibi tarafından TJK’ya ödenen aşım hizmet bedeli iade edilmeyecektir.

Aşım sezonunda gebeliği tespit edilen veya gebelik kontrolü yapılmadan hara/aşım istasyonundan çıkış yapan kısrağın son aşım tarihinden itibaren 13 ay  içinde, yazılı olarak aksi bildirim yapılmadığı takdirde tay canlı kabul edilerek herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın aşım ücreti tahsil edilecektir.

Nihai aygır listeleri; aşım müracaatlarının sona ermesini müteakip, aygır sahibi kontenjanından bildirilen kısraklar hariç, en yüksek müracaat alan aygırdan başlanmak üzere, Hara/Aşım İstasyonu boks kapasitesi ve imkânları doğrultusunda belirlenecektir.

Belirlenen sıfat adedinin üzerinde müracaat alan aygırlar için çekilecek kura neticesinde, aşım hakkı kazanamayan kısrak sahipleri ile aşım hakkı kazanamayan aygırlarda müracaatı bulunan kısrak sahipleri ayrıca aşım hizmet bedeli ödemeden aygır değişikliği yapabilecek ya da ödedikleri aşım hizmet bedelini iade alarak aşım müracaatını iptal edebileceklerdir.

Herhangi bir aygırda aşım hakkı olmayan kısraklar için, kontenjanı dolu olan aygırlara, kısrak isminin dilekçede belirtilmesi kaydıyla müracaat edilebilecektir. Müracaatlardaki öncelik sırası dilekçe tarihi ve saatine göre belirlenecektir.

Tercihli olan veya jenerasyon gereği tercih hakkını kaybetmeyen kısrakların sahipleri müracaat esnasında söz konusu koşunun tarihini, türünü, hipodromunu ve koşudaki derecesini açık olarak yazmak ve doğru beyan etmek zorundadır. Aksi takdirde tercihsiz olarak değerlendirilecektir. Bu konuda tüm sorumluluk At Sahibine ait olup TJK sorumluluk kabul etmeyecektir.

01 Haziran’dan itibaren gebe kalan kısraklar için yapılacak başvurular, ilk müracaat kabullerinde, kısrak tercihli olsa dahi kabul edilmeyecek olup; aygırlarda aşım hakkı kazanan kısrakların belirlenmesini müteakip, TJK tarafından ilan edilecek duyuruda belirtilen tarih itibariyle söz konusu kısrakların, kontenjanı dolmayan aygırlara müracaatları kabul edilecektir.

Hara/Aşım İstasyonlarına giriş  için zorunlu olan testleri, 2017 Kasım ayından itibaren yapılmış olan ve aygır müracaatı bulunan boş /maiden kısrakların; Karacabey, Mahmudiye Pansiyon Haralar ve İzmit, Şanlıurfa Aşım İstasyonlarına kabulleri 04.12.2017 tarihinden itibaren, Adana/Seyhan, İstanbul/Silivri, İzmir/Torbalı, Aşım istasyonlarına kabulleri ise 05.01.2018 tarihinden itibaren Aşım Talimatnamesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Hara/aşım istasyonlarına günübirlik olarak getirilecek kısrakların, muayene, tohum tarihi, kontrol tarihi vb. süreçlerine ile gerekli görülen tüm tetkiklerin yapılması, TJK veteriner hekimleri görüşleri doğrultusunda belirlenecek olup, at sahibi bu hususlarda veteriner hekim kararlarına müdahale edemeyecektir.

Aşım müracaatı yapıldıktan sonra kısrak sahibinin değişmesi halinde, TJK web sitesi veya ilgili birimlerinden temin edilecek matbu formun eski ve yeni sahip tarafından imzalanarak TJK Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Sahip değişikliğinin yazılı olarak TJK Genel Müdürlüğüne bildirilmemesi halinde aşım ücretinin bakiyesinden ve Aşım Talimatnamesi kapsamında at sahibi tarafından yapılması gereken tüm bildirimlerden aşım müracaatını yapan at sahibi sorumlu olacaktır.

Duyuruda belirtilen maddelerin detayları ile diğer usul ve esaslar, ilgili talimatnamelerde yer almaktadır.

Sayın yetiştiricilerimize ilanen duyurulur.

 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ

Son DüzenlenmePazartesi, 04 Aralık 2017 17:58

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık