Menu

Başkan Adayı CÜNEYT ÇALICIOĞLU'nun Kongre Üyelerine Mektubu Özel

Değerli Üyemiz,

Bildiğiniz gibi Kulübümüzün seçimli olağan kongresi yaklaşmakta. Sadece kulübümüzü ve 123 seçkin üyesini değil, binlerce at sahibi ile yetiştiriciyi ve sektörümüzde çalışan on binlerce kişiyi de yakından ilgilendiren bu seçim, atçılığımızın geleceği üzerinde kuşkusuz çok önemli bir etki yaratacaktır.

Türkiye Jokey Kulübü üyesi olma onuruna sahip kişiler olarak asli ve en önemli görevimizin atçılığa hizmet etmek olduğunun hepimiz farkındayız. Türk atçılığına ve on binlerce insana karşı taşıdığımız bu büyük sorumluluğun bilincinde olan arkadaşlarım ve ben, bizi daha aydınlık günlere taşıyacak olan planlarımızı ve çözüm önerilerimizi sizle paylaşmak isteriz.

Türkiye Jokey Kulübü, son senelerde durgun ve kaygılı bir dönem geçiriyor. Bu durumun sizler de farkındasınız. Hükümetin özelleştirme kararı ve Varlık Fonuna devredilmiş olmak, maalesef bizleri hepimizin gözlemlediği bir çok sorunla karşı karşıya bıraktı. Bu sorunlar hepimizin sorunlarıdır, eminim ki çözümü de ortak akıldan ve tüm paydaşlarımızla bir arada olmaktan geçmektedir.

Arkadaşlarım ve ben, böyle bir dönemde birlik olmamız gerektiğine inanıyoruz. Başkan ve Yönetim Kurulunun, eskiden olduğu gibi aktif ve etkili olarak, beraber görev aldığı Kulübümüzün geleneksel yönetim şekline geri dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira bugün gelinen noktada, Türkiye Jokey Kulübü ve Türk Atçılığının ilerlemesi için alınacak kararların, bir kişinin üstüne yüklenilemeyecek kadar zorlu olduğunun bilincindeyiz. Bırakın Yönetim Kurulunu, ihtiyaç olduğunda bütün diğer üyelerimizle aktif olarak, birlikte çalışarak çözümler üretmeliyiz.

Biz, atçının ve atçılığın özünden gelmiş, sizlerin ve Hakkın rahmetine kavuşmuş değerli büyüklerimizin fikirleriyle olgunlaşmış atçılık aşıkları olarak, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ile birlikte bu göreve talibiz.

Bu Kulübün hak ettiği yere gelmesi ancak ve ancak birlik ve beraberlikle mümkündür. Ortak bir amaç doğrultusunda, kişisel farklılıklarımızı bir kenara bırakıp, bir arada karar vermemiz ve kendimizi savunmamız gerekmektedir.

Değerli üyemiz, şu an tam da o dönüm noktasındayız... Geçmişte büyüklerimiz, bu Kulübü ayakta tutmaya çalışırken nasıl özverili ve güçlü durdularsa biz de bugün o prensiplerle hareket etmeliyiz; bir arada olup, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak çözüm üretmeliyiz.

Bu sebeple arkadaşlarım ve ben, Türkiye Jokey Kulübü’nü yönetmeye, atçılığın prensiplerini içine sindirmiş bir bütün olarak sorunlarımıza çözüm bulmak ve Türk Atçılığını hak ettiği ileri düzeye çıkarmak için talibiz. Türkiye Jokey Kulübü’nün yadsınamayacak, devredışı bırakılamayacak bir paydaş olduğunu ispat etmek için talibiz. Atçılığın geçmişine olan borcumuzu bugün ödeyebilmek için talibiz.

Bu görev için bizi uygun görürseniz karşınızda tek başına kararlar alan bir Başkan değil, ortak alınan kararlarla hareket eden bir Yönetim Kurulu bulacaksınız.

Sevgili Üyemiz, sert mizacım ile ilgili endişeniz olabileceğini düşünüyorum. Ben, Kulübümün çıkarları ve saygınlığı söz konusu olduğunda ve atçılığın yönetiminde Türkiye Jokey Kulübü’nün vazgeçilmez bir unsur olduğunu savunmak zorunda kaldığımda, elbette sert mizacımla karşı duracağım, mesafe koyacağım; ama tüm paydaşlarımızı dinleyip, bir arada, ortak çözümler üretmek noktasında her zaman yakın, dinleyici, yapıcı ve paylaşımcı olmak bilhassa hedefimdir, asla endişeniz olmasın.

Seçildiğimiz taktirde tüm üyelerimize eşit yakınlıkta duracağımıza, her üyemizin fikrini dikkate alacağımıza, fikirlerimiz ve stratejilerimizin mutlaka paylaşılacağına ve ortak aklın sağlanacağı bir platform oluşturacağımıza inanınız.

Türkiye Jokey Kulübü’nün ve Türk Atçılığının geleceği için yaptığımız planlardan, sizlere kısaca bahsetmek isterim.

DEVLET İLE İLİŞKİLER:


Varlık Fonu Başkanlığı ve hatta bağlı bulunduğumuz Bakanlıklarla olan iletişimimizde, öncelikle Türkiye Jokey Kulübü’nün ve atçılıkla ilgili tüm sektörlerin diğer tüm sektörlerden çok farklı olduğunun yani özel bir sektör olduğunun net ve açık bir biçimde anlatılması gerekir. Türkiye Jokey Kulübü ve atçılığa gönül vermiş ve hatta baş koymuş tüm dernek ve paydaşlarımızla çok önemli bir sivil toplum örgütü olduğumuzu vurgularken, kamu yararını gözeten bir misyon üstlendiğimizi ve bu doğrultuda bir yönetim biçimini benimsediğimizi de anlatabilmeliyiz. Büyüyen Türkiye şartlarında, herkes için kazan kazan formülünün en doğru yol olduğunu ve atçılık alanında uygulanacak uzun vadeli politikaları da bu yönde oluşturulması gerektiğini, Varlık Fonu ve her iki Bakanlık ile olan ilişkilerimizde mutlaka belirtmeliyiz. Bu ilişkilerde Türkiye Jokey Kulübü’nün menfaatleri doğrultusunda hareket ederek, en iyi seviyede yürüteceğimizden hiçbir kuşkunuz olmasın.

ATÇILIK:


Son yıllarda ikramiye artışı enflasyonun çok altında kaldı. Camiada genel bir kötümserlik hakim ve yatırımlar azaldı. Unutulmamalı ki hiçbir sektör sağlam mali kaynaklar olmadan gelişemez. Gerçekçi ama cesurca ikramiye artışı sağlanmalı.

Sakatlıktan çıkan ve rehabilitasyonda olan atlar için hipodromlarımızda ortama uygun yüzme havuzları yaptıracağız. Günümüz imkanlarında bu kadar basit ama gerekli tesisleri atçılarımıza yıllardır sunmamış olmamız kabul edilemez diye düşünüyoruz.

Keeneland/Churchill Downs/Gulfstream Park gibi dünyanın en değerli kum atlarının koştuğu pistlerin sorumlularından danışmanlık alacağız. Keeneland ile görüşmelere başladık. Bize istediğimiz yardımı sağlamayı memnuniyetle kabul ettiler.

Haralarda son yıllarda iyice zayıf duruma düşürülen veterinerlik hizmetlerinin acilen düzeltilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Yetiştiricilerimizin yetersiz hizmetlerle zarara uğratılması her geçen yıl daha da büyük bir yara haline gelmektedir. Bu konuda da acil eylem planımız devreye girecektir.

İyi yetişmiş ve konusunda ihtisaslaşmış veteriner sorunu hipodromlarımızda yıllardır gereken ilerlemenin sağlanamadığı, bir başka kanayan yaradır. Elimizdeki veterinerlerin pratik eğitimlerinin arttırılması ve onların mesleki becerilerinin hızla ilerletilmesi için gerekli uzman eğitmenler getirilecektir. Bu konuda da dünyada tanınan uzmanlarla görüşüyoruz.

Hastane olacağı düşünülerek yapılan ama içleri bomboş bırakılan binalar için kaynak yaratılarak, teçhizatları en kısa sürede tamamlanacak ve buralar gerçek birer hastane haline getirilecektir. Örnek vermek gerekirse, İzmit pansiyon harada çalışan röntgen aletinin bulunamadığı zamanlar oluyor. Bu tip problemlerin tamamen önüne geçilecektir.

Ayrıca bazı şehirlerdeki bu boş ya da kısmen boş hastane binalarını o şehirlerdeki veterinerlik fakültelerinin kullanımlarına sunarak hem binalara işlev kazandıracak, hem de veterinerlik öğrencilerinin yarış atı dalında ihtisaslaşmalarını özendireceğiz. Böylelikle parlak öğrencileri tespit edip, onları camiamıza kazandırmak da planlarımızın bir parçasıdır.

İvedilikle çözülmesi gereken sorunları rayına koyduktan sonra sektörden daha geniş bir katılım sağlayarak komisyonlar oluşturarak, atçılığımızın uzun yıllardır çözüm bekleyen ciddi yapısal sorunlarına da el atacağız. Yetişmiş nalbant, yetişmiş antrenör kazanmanın yollarını bulacağız ve iyi planlanmış ve işlevsel bir “açık antrenörlük’’ sistemi oluşturacağız. Hatta bunlarla da sınırlı kalmayıp, yarış programları, ithal şartnameleri, tüzük tadilatları ve sentetik kum pist tercihleri gibi konulara kalıcı çözümler getireceğiz. Bu sorunların çözümü gerçek başarı için hayati önem taşıyor ve ne yazık ki yıllardır çözüm bekliyorlar.

Türk Atçılığının uluslararası alanda istenilen düzeye ulaşması ancak ve ancak, gerçekçi ama cesur bir kararlılıkla bahsi geçen yapısal sorunların çözülmesiyle mümkün olacaktır.

İnanıyoruz ki; Yüksek Komiserler Kurulu üyeleri ve dernek temsilcilerinin de Türkiye Jokey Kulübü ile beraber çalışmaları ile bu hayati konularda da büyük ilerlemeler sağlanacaktır.

Ülkemizin uzun vadeli yetiştiricilik ve atçılık politikalarının belirlenmesi sektördeki mevcut atçıların ve yatırıma hevesli at severlerin uzun vadeli planlar yapabilmesi için en önemli şarttır. Bakanlıklar nezdinde şartnamelerin revize edilmesi ve hatta pansiyon haraların verimli ve işlevsel hale getirilmesi, yeni teşvik sistemlerinin oluşturulması için çalışmalarımız devam edecektir. Yüksek Komiserler Kurulu ile yapılacak çalışmalarla, sektördeki karmaşık bürokratik uygulamaların basitleştirilmesinin ve hızlandırılmasının, uluslararası yarışçılık normlarının ve sürelerinin sağlanmasının, atçılığımıza ve satışlarımıza ivme kazandıracağı bilinci ile hareket edeceğiz.

YARIŞSEVER:


Unutmamalıyız ki; Atçılık sektörünü ayakta tutan en önemli paydaş, her yıl milyarlarca liralık müşterek bahis oynayarak bize ihtiyacımız olan mali kaynağı sağlayan yarışseverlerdir. Bize böyle büyük bir kaynak sağlayan yarışseverlerin beklentilerini karşılamak, yarış ve bahis deneyimlerini çok daha keyifli ve eğlenceli bir hale getirmek atçılığımızın geleceği için yapacağımız en iyi yatırımlardan biri olacaktır.

O nedenle:

Hipodromlarda yarış severlere sunulan konforlu alanların temini önceliklerimizden biri olacaktır. Kocaeli Kartepe Hipodromu’ndaki eksiklikler bunun en somut örneğidir. Ayrıca büyük yarışların olduğu günlerde dondurma ve şerbet dağıtmaktan çok daha fazlasının yapılması gerekmektedir. Hipodromlarımızı yarışseverlerin onlara verilen değeri hissedeceği ve gelmek için sabırsızlıkla bekleyecekleri tesisler haline getireceğiz.

Yarışseverlerle interaktif ilişkiler kurulmalıdır. Bu çağda, endüstrimizi ayakta tutan yarışseverlerle modern iletişim imkanları kullanılarak yeterince ilişki kurulmaması ve onların isteklerine cevap verilmemesi büyük eksikliktir. Sosyal medyayı çok daha etkili ve interaktif kullanarak yarışseverlerin isteklerini saptayacağız ve bu isteklerin en iyi şekilde karşılanmasını sağlayacağız.

Yeni yarışseverlere ve atyarışlarına sosyal bir eğlence olarak bakacak yeni kitlelere ulaşacağız. 

BAYİLER:


Türkiye’de ulaşılmamış yeni yerlere ulaşmalı ve bayi sayısını buralarda arttırmalıyız.

Bayilerin kazançlarını artırmak için çözümler üretmeliyiz. Belki de bayilik yapısını değiştirmeliyiz. Bu kararları onlardan gelecek katkıları da değerlendirmeye alarak hep birlikte almalıyız.

BASIN:


At yarışlarının prestijinin artırılması, basın desteği olmadan başarılamaz. Bu desteğin ivedilikle, önce şahsi ve kurumsal bağlantılarla artırılmasını sağlayacağız.

Elimizdeki ürünün, kullanıcıya yani yarışsevere/oyuncuya ulaşmasında aracılık yapan yarış basının gelişmeleri ve kendi mecralarında daha önemli ve güçlü bir pozisyona gelmeleri için onlara destek vereceğiz.

İnsan ve at yıldızlarımızın hikayelerinin basında daha sık ve büyük yer almasını sağlayacağız.

TV yayınlarımız elimizdeki ürünü yarışseverlere ulaştırmamızı sağlıyor. Bu nedenle yayınlarımız her yönüyle geliştirilmelidir. Daha kaliteli ve etkiliyici yayınlarla, atın ve yarışın muhteşem görselliği çok daha iyi kullanılmalıdır. Yeni yatırımlar ve organizasyonla televizyon bölümümüzün bu ihtiyaçlara cevap verecek seviyeye gelmesini sağlayacağız.

DERNEKLER:


Yaşadığımız bu son birkaç yıl gösterdi ki, biz camia olarak ancak birlikte güçlüyüz. Zoraki bir araya gelmekten ziyade, samimi ve karşılıklı güvene dayanan ilişkiler kurulmalıdır. Birbirimizi dinlemeyi ve görüş paylaşmayı başarmalıyız.

At sahiplerinin ve yetiştiricilerin bazı sorunlarını (pedigri, kan testleri gibi konuların gecikmesi ve pahalı olmaları gibi) dernekler çözmelidir; ama Türkiye Jokey Kulübü’de bu konularda derneklere güçlü destek vermelidir.

YÜKSEK KOMİSERLER KURULU ve YARIŞ GÜVENLİĞİ:


Yarışlarda, hem binicilerin hem de atlarımızın can güvenliğini sağlamak konusunda uzun zamandır gerekli adımlar atılamıyor. Pistleri düzeltecek olmamız bu yönde atılan sadece bir adım olacaktır. Binicilerimizin hem kendi, hem diğer binicilerin hayatını hiçe sayarak tehlikeli şekilde at bindiklerini gitgide daha çok görüyoruz. Bu durum endişe vericidir. Bütün jokeyler ve çalıştırıcılar düzenli olarak zorunlu eğitime tabi tutulmalıdır. Bunun yanında sadece son metrelerde değil, tüm yarış dikkatli takip edilerek, sorumsuzca at binenlere ciddi cezalar verilmelidir. Bunu sağlayabilmek için de mahalli komiserler sorunu ele alınmalıdır. Ayrıca değişik şehirlerde değişik uygulamalar yapılması yarışseverleri isyan ettiriyor. Bu Türkiye Jokey Kulübü kontrolünde değil ama Yüksek Komiserler Kurulu ile ortak hareket edilerek mahalli komiserlerin eğitimi geliştirilmeli, gerekirse yapısal değişiklikler yapılmalıdır. Belki de start veya son düzlükten sorumlu hakemler daha ihtisas sahibi olarak görev paylaşımı yapabilirler. Bu konularda gereken reformların yapılması için Yüksek Komiserler Kurulu ile beraber çalışmak yönetimimizin önceliklerinden biri olacaktır.

Değerli üyemiz, seçkin kulübümüzün son derece kıymetli değerlerinin mirasçıları olarak Türk Atçılığının ilkelerinden ve değerlerinden asla ödün vermeden; daha modern, daha çoğulcu, daha şeffaf, daha dinamik ve kendi sağlam politikalarını oluşturan bir anlayışla yönetmek için bu onurlu göreve talibiz.

Sizlerin, bizlere olan güvenini, inancını ve desteğini de yanımıza alarak, söylediklerimizin arkasında olacak ve hep daha iyisi için çalışacağız.

Siz değerli üyelerimizle ve bu işe gönül vermiş herkesle, geride kalan herşeyi bir kenara bırakarak el ele, sadece Türkiye Jokey Kulübü’nün ve Türk Atçılığının geleceği için birlikte çalışabilmek dileğiyle...

 

Saygılar,

Cüneyt ÇALICIOĞLU

 

 

Son DüzenlenmeCuma, 23 Şubat 2018 16:26

1 yorum

  • Fuat Mert Kaya
    Fuat Mert Kaya Cumartesi, 10 Şubat 2018 22:16 Yorum Linki

    Sayin Calicioglu basarilar diliyorum. Diger adaylarin da bu sekilde manifestolarini gormek cok faydalı olur. Teşekkürler.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık