Menu

TYAYSD Başkanı Talip Öztürk'den Atçılara Sesleniş... Özel

Değerli Atçı Dostlarım,

Her şeyden önce TYAYSD’nin kuruluşunun 75. yılının tüm atçı üyelerimize kutlu ve mutlu olmasını diliyorum. Şahsım ve arkadaşlarımla birlikte 3 yıldır atçılık sektörünün en köklü ve en büyük Sivil Toplum Kuruluşunun yönetiminde görev yapma şansını ve şerefini yaşamış bulunmaktayız. Malumunuz olduğu üzere, bu süre içerisinde ülkemizde ve endüstrimizin yönetiminde hayli önemli gelişmeler yaşandı. 2015 yılından itibaren seçim süreçleri, devlet kurumları ve yarış otoritesindeki idari değişiklikler ve 2017 yılı başında Hükümetimizin yarış otoritesinin Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’ne devredilmesi kararı gibi ülkemiz ve atçılık sektörümüz için çok önemli ve farklı bir dönemi idrak etmiş bulunmaktayız.  

680 sayılı KHK ile Türkiye’de at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkileri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınarak TVF A.Ş’ne devredilmiştir. Fon, devredilen lisanslar çerçevesinde At Yarışları Otoritesi olarak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle resmen göreve başlamış ve bundan böyle de, mevzuata göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 49 yıl yurt içinde at yarışları düzenleyemeyecek, düzenletemeyecek, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul edemeyecektir. Bakanlık, Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır.

TVF A.Ş bildiğiniz gibi 2017 yılı içerisinde özellikle mevzuat göre kendisi tarafından yapılması gereken radikal idari ve mali değişiklikleri sonuçlandıramayarak ve bu konuda gerekli ihale sürecini gerçekleştiremeyerek Yarış Müessesi için yeni bir yüklenici firma arayışını sonuçlandıramamıştır.  

2018 yılı başında 67 yıldır Yarış Müessesi olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapmış olduğu sözleşme ile atçılığa hizmet veren TJK, GTHB ve TVF A.Ş arasında üçlü bir “Protokol” imzalanarak at yarışlarının bilinen mevcut esas ve usullerle devam etmesine imkân sağlanmıştır.

Bu süreçte TYAYSD Yönetim Kurulu olarak atçılık sektörünün idaresindeki yeni ve radikal yapılanma ile bu devasa sektörü çok daha ileri seviyelere taşımak için ortaya çıkan önemli fırsatı, tüm camia olarak birlik ve dirlik içerisinde çok iyi değerlendirmemiz gerektiği düşüncemiz her platformda dile getirilmiştir.

TYAYSD Sektörün Vazgeçilmezidir

Başta Yarış Otoritesi TVF A.Ş ve Bakanlığımız olmak üzere, TJK ve camia ile yakın temaslar sağlanarak atçının hak ve hukukunun korunması noktasında görüş ve önerilerimiz paylaşılmıştır. Bu bağlamda yapmış olduğumuz çalışmalar sayesinde TYAYSD’nin hiçbir zaman ikinci plana atılamayacağı ve bu sektörün idaresinde vazgeçilmez bir kuruluş olduğu taraflarca çok net olarak anlaşılmıştır.

TYAYSD Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri camia da birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini her fırsatta kamuoyuna deklare etmiş bulunuyoruz. Sektörde ilk günden itibaren “Çatı Dernek” olarak her zaman işbirlikçi ve uzlaşmacı tavrımızı sürdürmekteyiz. Her hâlükârda, ‘ben değil, biz düsturu’ ile hareket ettik. TVF A.Ş ile yapmış olduğumuz görüşmeler, TJK’nın önceki Başkan ve yönetim kurulu ile paylaşılmış ve camianın kuruluşlarının beraberce ve iş birliği içerinde hareket etmesi sağlanmıştır.

TJK ile İşbirliği içerisindeyiz

Şubat ayında göreve gelen TJK Başkan ve Yönetim Kurulu ile de son derece olumlu ve işbirlikçi bir çalışma içerine girilmiştir. Atçılığın iki güzide kuruluşu karşılık toplantılar ve projeler ile bundan sonrası için çok olumlu bir adım atacaktır. Bu dayanışmanın Sayın Serdal Adalı ve yönetimi ile birlikte yıllar boyu devam etmesini ümit ediyor ve bu vesile ile onlara yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Sevgili atçı kardeşlerim… TJK ve atçılık derneklerin en büyük amacı endüstride idari ve mali açıdan nasıl bir yapılanma olursa olsun atçılığımızın bekası ve atçının hak ve hukukunun korunmasıdır. TYAYSD’in her zamanki işbirlikçi duruşu ile yeni oluşumlar içerisinde de hak ettiği yeri alacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu konuda en büyük gücü siz atçı ve yetiştirici kardeşlerimizin destek ve dayanışmasından almaktayız. Yönetim kurulumuz bu çalışmaları yapmaya muktedir, bilgili ve tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Takdir edersiniz ki, önümüzdeki dönem atçılığımız için yepyeni kararların alınabileceği ve radikal değişiklerin olabileceği bir dönemdir.  Derneğin atçılığı ve yönetim unsurlarını bilen bilgili ve tecrübeli kişiler ihtiyacı her zamandakinden daha fazladır. Bu aşamada öngörülen şudur ki; ilk etapta özelleştirme kapsamından çıkarılmış olan at yarışlarının TVF A.Ş tarafından kendisine devredilen varlıklar ile ilgili hazırlattığı Stratejik Planı doğrultusunda yeniden yapılanma ve etkin ve verimli yepyeni bir yönetim anlayış ile varlıkların değerinin arttırılması ve devlete kaynak yaratılmasının attırılmasına yönelik hedefler gerçekleştirilmek istenmektedir.

Maliye Bakanlığı ile beraberce sürdürülmekte olan müşterek bahisler üzerindeki özellikle vergi ve kesinti oranlarının makul seviyelere çekilerek şans oyunlarını daha cazip hale getirilmesi çalışmaları neticesinde, söz konusu lisansların yeni yüklenicilere devredilmesi konusunda bir karar verileceği tahmin edilmektedir. Şüphesiz yapılması planlanan bu radikal mali düzenlemeler neticesinde değeri artması öngörülen varlıklar yatırımcıların ilgisi de aynı ölçüde arttıracak ve buraları yönetmeye talip olacakların sayısında bir artış olacaktır.

Endüstrimiz Finansal Güvencede olmalı

Atçılığımız açısından bu gelişmelere göre vazgeçilmeyecek en hayati husus atçımızın artan gelirlerden hak ettiği oranda payını almasıdır. Endüstrimiz için uzun vadeli sürdürülebilir bir finansal güvence stratejinin belirlenmesi şarttır. Atçılığın tüm kurumları ve kuruluşları ilgili kurum ve kuruluşlarla yapacakları temaslar ile bunun sağlanmasından sorumludur. TYAYSD’nin bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde en başta gelen bir kurum olarak, atçımız adına bu yönde çok ciddi çalışmalar ve temasları sürdürmesi gerektiği aşikârdır. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve projelerimiz ile bu mücadeleye hazır durumdayız. Bu bakımdan ülkemizde yüz yıllardır devam etmekte olan ve halkımızın teveccühünü kazanmış ve dev bir endüstri haline gelmiş bulunan at yarışları ve safkan yarış atı yetiştiriciliğinin yeni gelişmeler ile geleceğine çok daha umutla bakmasının önünde hiç bir engel bulunmamaktadır.

Şubelerimizle aynı inanç ve düşüncedeyiz

Dernek olarak, Şubelerimizin seçimleri başarı ile son derece demokratik biçimde tamamlanmıştır. Seçilen arkadaşlarımız ile birlikte aynı inanç ve düşünce ile tek bir vücut olarak görevimize devam edeceğiz. Yeni Tüzüğümüz yürürlüğe girmiştir. Bundan böyle derneğin çok daha yalın ve etkin, kanun ve mevzuatlara uygun şekilde yönetileceğine şüphe yoktur. At Sahibi Belgesi olmayanların dernek üyesi olma şansı kalmamıştır, hedefimiz camiamızdaki tüm at sahibi ve yetiştiricilerin derneğe üye olmalarıdır. Böylece atçılarımızı desteği ve katkıları ile çok daha kuvvetlenecek bir sivil toplum kuruluşunun çok daha güçlü ve itibarlı olması sağlanacaktır.

Önceliklerimizi belirledik

Halihazırda Yarış Müessesi görevini sürdürmekte olan TJK ile atçının özellikle bakım / işletme maliyetlerini düşürücü güncel sorunlarının dernek vasıtası ile ivedi çözülmesi ile ilgili çalışmalar süratle neticelendirilerek en kısa sürede kamuoyuna açıklanacaktır. Bu çalışmalar ile birlikte Atçılık Çalıştay’ında da önermiş olduğumuz ve Bakanlığımız ve TJK tarafından da olumlu karşılanan, öncelikli olarak;

  • “At sahibi Belgesi”nin TJK ile birlikte verilmesi, at sahipliğinin özendirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
  • Çok yakında değişmesi beklenen Doping Yönetmeliği çerçevesinde veteriner ilaçların dernek mağazalarında satılması,
  • At Satışlarının çeşitlendirilerek, yıl boyunca yapılmasının sağlanması,
  • At sahiplerinin hipodromlarda çok daha rahat ve kolay şekilde misafir edilmeleri, protokollerde yer alınması,
  • Dernek temsilcilerimizin atçılıkla ilgili kurul ve komisyonlarda yer alması
  • Atçılıkla ilgili önemli konularda eğitim, seminer ve konferanslar düzenlenmesi ve at sahipleri ve yetiştiriciler arasında iletişimin arttırılması gibi öneri ve projelerimizi devreye alacağız.

Atçılarımıza yakışan bir Kongre olacak

Görevde olduğumuz dönemde TYAYSD’i kararlı ve kurumsal tutumuz ile idari ve mali açıdan çok başarılı bir duruma getirmiş bulunuyoruz. Atçımızı tek kuruşunun bile boşa harcanmaması ve hizmet kalitesinin arttırılması en başta gelen hedefimiz olmuştur. Sözlerimin başında belirtmiş olduğum sıkıntılar planladığımız proje ve önerilerimizin gerçekleştirilmesine sekte vurmuştur.  Önümüzdeki dönemde de aynı anlayış ile söz konusu projelerinde hayata geçirilmesi sayesinde derneğimiz mali ve idari açıdan atçımızın özlediği seviyelere çıkacağına inancımız tamdır. 13 Mayıs’ta yine atçımıza yakışan bir genel kurul yaparak bizlere göstereceğiniz teveccüh ve destek ile çalışmalarımıza devam etmeyi ve başladığımız işleri tamamlamayı arzu etmekteyiz. Bütün bu gelişmelerin atçılığımızın hayrına olması ümidiyle, bir kez daha işlerinizde başarılar, bol kazançlar ve atlarınızın ayaklarının düz basmasını dilerim.

 

Son DüzenlenmeCuma, 06 Nisan 2018 17:09

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık