Menu

KULOĞLU.. Özel

KULOĞLU

Okawango (USA) – Serap Gelin, Mountain Cat (USA)


Kuloğlu
yarış yaşamında özellikle iki yaşlılığında harika bir performans göstermiş ve bu dönemde Bursa’da başladığı yarış kariyerinde İstanbul’da adeta zirveye çıkmıştır.

İki yaşlılığında tam 6 Grup klasta yarış kazanarak çok özel bir performans sergileyen Kuloğlu, Islambol’un bu alandaki rekorunu egale etmiştir. Çaldıran’da elde ettiği ikincilikle bu rekoru bir adım ilerletme şansını bulamasa da, sezon finalini Sakarya Koşusu galibiyeti ile yaparak 2013 yılının en iyi iki yaşlı tayı olmayı başarmıştır.

Kuşkusuz bu performansı ondan 3 yaşlı olarak beklentileri daha farklı bir seviyeye getirmişti. Kuloğlu bunu teyit edercesine parlak bir başlangıç yaparak Erkek Tay Deneme klasiğini kazanmayı başardı. Bu özel galibiyetinden sonra hedef doğal olarak Gazi Koşusu idi.

Ne yazık ki bu süreçte yaşadığı handikapların etkisi ile aslında çok daha iyisini yapabilecekken daha azı ile yetinmek zorunda kalmış gibi gözükse de, dört yaşlılığında da iki Grup yarışı kazanmayı başararak, 2-3 ve 4 yaşlılığında da Grup klasta yarışlar kazanmayı başardı.

Koşu yaşamının son yılında yine sınıf koşuda başarılı bir ikincilik elde etmeyi başararak kariyerini onca sıkıntısına rağmen yarış yaşamını 123 handikap puanı ve 2.302.150 TL kazanç, 13 birincilik ve 7 ikincilik ile noktaladı. Kuloğlu bu süreçte hem çim, hem de kum pistte yarış kazanmayı başardı.

Artık Kuloğlu için artık yeni bir sayfa açılıyor ve bu yazımızda onun hangi soy yapısındaki kısraklar ile başarılı olabileceği üzerinde yorum yapmaya çalışacağız.

Bunun için gerek Kuloğlu’nun babası Okawango,  gerekse onun babası Kingmambo’nun üst seviyede performans göstermiş temsilcilerinin pedigrileri bize ışık gösterebilir bir seviyededir. Bir seviyede dedim, çünkü Kuloğlu’nun anne hattı da kuşkusuz gösterebileceği aygır performansına katkı yapabilecektir.

Kuloğlu’nun babası Okawango’nun kısa süreli aygırlık kariyerinde ülkemizde grup ve kısa vadeli koşular kazanan ve onun babası Kingmambo’nun grup klasta yarışlar kazanmış yavrularına göz attığımızda hem çok belirgin isimler pedigrilerde karşımıza çıkmakta, hem de farklı gözükmekle birlikte belli yerlerde tekrarlayan şeylerle karşılaşmak, soy incelemelerini ilginç kılan noktalardan biridir kuşkusuz.

Okawango ve Kingmambo’nun bahsettiğim sınıfta koşular kazanan yavrularında birinci ve ikinci kısrak baba hatlarını gösteren bir tabloyu yazının sonunda bulabilmeniz mümkün.

Bu tabloya bakarak bir ölçüde Kuloğlu’nun aygırlık kariyerinde uyum sağlayabileceği belli hatlar için önerme de bulunmak mümkündür kuşkusuz. Ama biz konuya biraz daha farklı yaklaşmaya çalışacağız. Biraz daha büyük resim üzerinden yani Kuloğlu’nun pedigrisinde ki esas aktör olarak nitelendirebileceğiniz isimler üzerinden yorum yapmaya ve öngörüde bulunmaya çalışacağız.

Kuloğlu’nun baba hattı, babası Okawango ve onun babası Kingmambo vasıtası ile Mr.Prospector’a çıkmaktadır. Mr.Prospector ismini görünce onun uyum sağlayabileceği belli başlı hatlar üzerinde öngörüde bulunmak bir ölçüde mümkündür.

Bunlar içinde ilk sırayı alabilecek Northern Dancer, Kuloğlu’nun soy ağacında,  temsilcileri Nureyev, Lyphard ve Storm Bird ile kendini göstermektedir. O halde diğer esas aktörler kim olabilir?

Bu soruya Kuloğlu’nun pedigrisine de göz atılarak bir çırpıda Roberto, Seattle Slew ve Alydar cevapları sunulabilir. Peki, hangi Roberto, hangi Seattle Slew, hangi Alydar?

Kuşkusuz her kısrağın kendine özgür bir soyağacı var ve bu soy ağaçların birçoğu çok farklı figürlerden oluşuyor. O halde biz bu sorulara ancak genel belli başlı figürler üzerinden cevap aramaya çalışabiliriz. Yazıyı değerlendirmek isteyen yetiştiriciler bu hususu daima anımsasın.

Alydar deyince ülkemizde oğlu Strike The Gold ön plana çıkabilecek temsilcilerden olabilecektir ama yukarıda değindiğimiz konu çok önemlidir.  Kısrakların sadece baba hatlarına değil tüm soy elemanları göz önünde bulundurularak değerlendirme yapmaya çalışılmalıdır. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bir öngörü çalışması niteliğindedir. Mesela bulunabilirse bir Alysheba da başarı için katkı yapabilecek soy elemanlarına sahiptir.

Seattle Slew hattına gelince, bu hattan ülkemizde aygırlık yapan, daha doğrusu yeni gelen General Quarters var ama onu ülkemizde kızlarının oluşması anne olmasına çok zaman var. Diğer taraftan Seattle Slew kısrak babası olarak ülkemizde bazı aygırların pedigrilerinde karşımıza çıktı bugüne kadar.

Bu isimler kimdir diye soracak olanlara Ocean Crest, Ajmera, Offlee Wild ve Country Reel diyebiliriz ilk etapta. Bu aygırların kızları içinde, tabi ki diğer faktörlerde göz önünde bulundurularak Kuloğlu için uyum sağlama olasılıkları irdelenebilir.

Hemen şunu belirtelim ki Okawango’nun bazı sınıf koşu kazanan yavrularının kısrak baba hatlarında Danzig temsilcileri olduğu gibi Kısa Vade kazanan yavrusu Paddington’nun kısrak babası Agnes World ile Country Reel’in pedigrilerinin %75 benzer kurulum olduğunu ve yine Okawango’nun Kısa Vadeli koşu kazanan bir başka yavrusu Fire Mambo’nun kısrak babası Anabaa’nın da Country Reel’in % 75 kardeşi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Country Reel kızlarını diğer soy etkenleri de göz önüne alınmak suretiyle Kuloğlu için zaman içinde değerlendirmek mümkün olabilir.

Ayrıca Danzig temsilcisi aygır ve temsilcilerinden olma kısrakların Okawango’nun sınıf koşu performanslı yavrularından Baroness, El Conquaredor, Khor Balba ve Molu Beyi gibi isimlerde kısrak baba hatlarında karşımıza çıkması, bu söylemimize destek olabilir ama tek başına bir veri olmaz her zaman ifade etmeye çalıştığımız gibi. Nihayetinde konumu ve baskınlığından dolayı birçok Danzig temsilcisi ile karşılaşmak çok olası bir durumdur.

Mr. Prospector hattından olması dolayısı ile Kuloğlu’nu aygırlık kariyerinde başarılı kılma olasılığı olan bir başka isimde kuşkusuz Roberto olabilir. Peki, hangi Roberto?

Bu soruya bir çırpıda Lear Fan demek mümkün sanırım. Bunu derken şüphesiz Buldum Bak gibi G1 galibi ile Gravesend, Hız Delisi ve Iphigenia gibi Kısa Vadeli koşu galibi Okawango temsilcilerinin, G1 galibi olanında ilkinde Lear Fan’ın oğlu Fantastic Fellow vasıtası ile bahse konu diğer isimlerde ise ikinci kısrak baba hatlarında direk Lear Fan’ın yer alması şüphesiz önemli ve destekleyicidir bu cevaba. Ama sadece bundan değil, neden peki?

Kuloğlu pedigrilerinde gözüken Northern Dancer temsilcilerinden bahsederken üç ismi söylemiştik. Bunlardan Lyphard ve Danzig ile karşılığını bulmuş olabiliriz belki de.

Peki, Northern Dancer aktörlerinin karşılığı ne olabilir sorusuna Storm Bird için ilk öncelikle Nijinsky demek mümkündür. Diğerlerine de değinebiliriz ama Nijinsky çeşitli temsilcileri vasıtası ile gerek Okawango ve gerekse babası Kingmambo da aşağıda ki listede görebileceğiniz gibi karşımıza çıkar.  

Bunlar içinde Okawango’nun sınıf koşu kazanan temsilcilerine göz attığımızda G3 klasta yarış kazanmayı başarmış iki temsilcisinde (Browser ve Whistle) kısrak baba hatlarında Marlin ismine rastlamak dikkat çekici.

Sadece Marlin değil kuşkusuz Okawango ve babası Kingmambo’nun başarılı temsilcilerinde başka Nijinsky temsilcileri de karşımıza çıkmaktadır. Örneklemek gerekirse; Caerleon (Don’t Make Me Cry), Niniski (Alaased), Niniski oğlu Hernando (Hernandobeyi), Royal Academy (Rule Of Law), Nijinsky (Russian Rhythm) ve Steele Tango, Queen Amidala ve Rebellion da ikinci kısrak baba hatlarında karşımıza Kings Lake, Barbar, Palace Pageant gibi Nijinsky hattından gelen aygırlar ve onun temcilcisi olan aygırların ürünlerinin karşımıza çıktığı görülmektedir.

Tabi ki Kuloğlu’nun pedigrisinde ki esas Northern Dancer aktörü kuşkusuz Nureyev, belki de en önemlisi Nureyev… Bu aygır Kuloğlu’nun soy ağacında, Okawango’nun babası Kingmambo’nun kısrak babası konumunda… Ve soy ağaçlarına meraklı olanlar bilir ki, Kingmambo ürünlerinin en niteliklerini Nureyev’in 4/3 kardeşi Sadler’s Wells ile vermiştir. Divine Proportions, Capmanologist, Henrythenavigator, El Condor Pasha, Thewayyouare, Master Of Hounds, Virginia Waters gibi çok üst seviyede klas ve hepsi de G1 galibi Kingmambo yavrularının kısrak babaları Sadler’s Wells olduğu gibi, Sadler’s Wells’in tam kardeşi Fairy King’i de My Kingdom isimli bir başka G1 galibi Kingmambo yavrusunda kısrak babası olarak görmek mümkün ve aynı isimlerin kombinasyonundan oluşan daha bir çok nitelikli örnekleri.

Bu referans göz önüne alınarak kuşkusuz Sadler’s Wells temsilcileri ile Kuloğlu’nun muhtemel birleşmesi ile oluşabilecek ürünlerden başarı olmalarını teorik olarak beklemek olasıdır. Peki, sadece bu sebeple mi?

Bu soruya verilecek cevap yukarıda da vurgulamaya çalıştığım Marlin, Lear Fan ve Fantastic Fellow ile verilecek yanıt ile paralellik arz eder bir yerde.

Nureyev’in annesi ve Sadler’s Wells’in büyük annesi Special’dır. Special’ın kız kardeşi Lisadell de karşımıza Marlin’in babası Sword Dance’in büyük annesi olarak çıkar.

Special ve Lisadell’in anneleri Thong’un tam kardeşi Lt.Stevens de Lear Fan’ın kısrak babasıdır. Yani hep aynı akrabalık tekrar ediyor Rough Shod II kanalından!

Aslında Rough Shod II ile sınırlarsak haksızlık etmiş oluruz Kuloğlu’nun soy ağacına. Çünkü Kuloğlu önemli bir isim olan Val De Loir üzerine 5*5 akrabadır. O zaman yukarıda vurgulamaya çalıştığım Rough Shod faktörü çok daha derin bir anlam kazanabilir Kuloğlu için.

Bunu bu yazıya ifade edebileceğim en özet seviye ile anlatmam gerekirse, soy ağaçlarında;

Rough Shod II kanalından: öncelikle Special (Nureyev, Sadler’s Wells, Fair King gibi), Lisadell, Thatch, King Pellinore, Lt Stevens, Ridan, Moccasin (Apalachee), Gamely, Topsider,

Jennydang kanalından: Lorenzaccio ve özellikle Thatching (babasının da Thatch olması itibari ile iki kez Dalmary! gibi isimlerin yer aldığı pedigrilerde Dalmary ve Simon Shoes gibi özel kısraklar üzerine kıymetli akrabalıklar kurulacaktır. Bunlara tabi ki çok daha farklı seviyelerde de olsa Reform ve Charles O’Malley gibi isimleri de eklemek mümkün.

Kuloğlu’nun babası Okawango’nun anne hattından gelen Green Dancer, Alhaarth ve Authorized gibi isimlerin Kuloğlu’nun aygırlık yaşamında farklı noktalara getirebilecek olasılıklar olduğunu vurgulayalım.

Kingmambo’nun ikinci kısrak baba hattını oluşturan Graustark’ın tam kardeşi His Majesty ile uyum sağlama olasılığı da yukarıda vurduğum Roberto hattında ikinci seçenek olarak Dynaformer’ı ön plana alma sebeplerinden bir diğeri şüphesiz.

His Majesty faktörünün en yoğun etkisini şüphesiz Danehill ve onun kardeşi Eagle Eyed ile yaşamak mümkündür.

Sözün burasında Buckpasser etkisinin de Kuloğlu için değerli olabileceğini ve özellikle His Majesty ile birlikte olduğu konumları içeren pedigrilere sahip Danehill ve onun ülkemizde görev yapmış tam kardeşi Eagle Eyed ile bulunabildiği ölçüde Dynaformer temsilcilerinin Kuloğlu’nun başarısına katkıda bulunabileceğini ifade etmek isterim.

Kuloğlu’nun baba hattında son vurgulayabileceğimiz önemli noktada Okawango’nun anne hattı ve özellikle kısrak babası Kris. Kris’in tam kardeşlerinde özellikle Diesis başta olmak üzere Keen ve Rudimentary etkilerinin hissedildiği pedigrileri ihtiva eden kısraklarla ile ilginç tam kardeş veya 4/3 akrabalık oluşabilecektir.

Kuloğlu anne hattında direk olarak 8-c familyasına, Barley Corn’a bağlanır. Dolayısı ile özellikle Djakao başta olmak üzere Shantung, Roi Dagobert ve Sassasras gibi nitelikli isimlerin yer aldığı tüm kısrak pedigrileri ile Barley Corn üzerine bir akrabalık oluşacaktır.

Yine devamında Barley Corn’un anne kardeşlerinden olan Cutaway dönüşlerinde özellikle Bikala ve Last Tycoon başta olmak üzere Assert, Eurobird gibi temsilcileri ile Schiaparelli üzerine etkileşimler oluşabilecektir. Bunlardan son ikisini bulmak pek kolay değil ama diğer ikisi ve bir üst paragrafta vurguladığım isimlerin olduğu pedigrilerde Barley Corn ve Schiaperelli üzerine tesis edilecek akrabalıklar kuşkusuz önemli olabilecektir ve bana göre değer katabilecektir Kuloğlu’nun aygırlık kariyerine.

Vurgulamaya çalıştığım bu son hususla ilgili bir başka örneği sizlerin de ilginç bulabileceğinizi düşünerek sizlere aktarmaya çalışacağım.

Kuloğlu’nun babası Okawango’nun sınıf koşu performanslı yavrularının soy ağaçlarına göz atıldığında Calaboose isminin karşımıza bazı pedigrilerde çıktığını görmekteyiz. Calaboose kaç sene evvel ülkemizde aygırlık yapmış ve bugün kısrak nesillerinde bırakın ikinci kısrak babası olmayı, en erken üçüncü kısrak babası olarak ve bazılarında daha da geri nesillerde karşımıza çıkan bir isim.

Peki, Kuloğlu da aynı etki olabilir mi? Calaboose’un annesi La Fresnes, onun annesi Pin Stripe, Pin Stripe, Barley Corn’un neredeyse 4/3 anne kardeşi, yani aynı etkiyi burada da tetiklemek mümkün!

Schiaparelli deyince babası Schiavoni’ye vurgu yapmadan geçmek de olmaz. Çünkü bu aygır ünlü kısrak Serenissima’nın kızıdır. Serenissima da Hyperion’un büyük annesidir. Hyperion da Barley Corn ve Pin Stripe’in babaları olduğuna göre, bu etkileşimler de Serenissima tetiklenmesi olacaktır ve bu efsane kısrağın diğer efsane uzantılarını buraya yazmakla bitiremeyiz sanırım.

Tekrar bir toparlama ve biraz da doğaçlama olarak hatlar ve temsilcileri bir nebze olsun ifade etmek gerekirse Nijinsky/Marlin/Caerleon/Barbar, Niniski/Hernando/Thunder Bolt, Green Tune/Green Gönen, Roberto /Lear Fan/Fantastic Fellow/Lear White,  Dynaformer/Red Ransom/Pardon/Sri Pekan, Kris S/Dr.Fong, Alydar/Strike The Gold/Alysheba, Diesis/Halling/Thre Valleys, Danzig/Danehill/Eagle Eyed/Bushranger/Country Reel, Pennine Walk, Tender King/Prince Tenderfoot, The Best/Sarısaka, Tennyson,  Perfect Storm/Hennessy, Sadler Wells/Scarface/ Sun Music/Powerscourt, Fairy King/Revoque, Tate Gallery, Pursuit Of Love, Theatrical, Gap Of Dunloe, Handsome Star, Ela-Mana-Mou, Spectrum/Sadunca, Sanane, Offlee Wild, Shirley Heights, Deep Impact, Authorized, Alhaarth, Procida,El Gran Senor/Try My Best, Unacconted For, Castle Rising, Distant Relative, Medya, Always a Classic, Royal Abjar gibi ve Dalmary etkisi içeren yukarıda isimlerini ifade ettiğim soy elemanlarına sahip isimleri içeren kısrak pedigrilerinin,  Kuloğlu ile uyum sağlama olasılığı teorik olarak mevcuttur.

Ayrıca bu aygırla ilgili düşünceleri olan yetiştiriciler Ek’te verdiğimiz tabloda da yer alan verileri değerlendirerek, bunların içinde kendine uyanlar varsa, diğer faktörler ile birlikte analiz çalışması yapıp dilerlerse Kuloğlu için değerlendirme yapabilirler.

Bu yazımızda Kuloğlu’nun aygırlık yaşamında hangi hatlarla başarılı olabileceği konusunu teorik olarak yorumlamaya çalıştık. Teorik olarak dedim çünkü teorinin geçerliliğini ancak zaman bize test edebilir. Yine de şu var ki, bir teori olmadan bu tip konularda pratik geliştirme şansı sadece tesadüflerle olabilir ve yetiştiricilik tesadüflere bırakılmayacak kadar ciddi, masraflı ve sabır isteyen bir iştir.

Bu analiz konusu çalışmada tüm söylemlerimiz veya ifade etmeye çalıştığımız hususlara ilişkin referanslar ortaya koymamız veya koymaya çalışmamız da teorinin doğruluk ve tutarlığının gerçekçiliği için somut deliller oluşturması ve analizin hakkını vermek açısından değerlendirilmelidir.

OKAWANGO SINIF PERFORMANSLI YAVRULARI

İSİM

SINIF

1.KISRAK BABASI

2.KISRAK BABASI

ARISTOS

G3

EXIT TO NOWHERE

LYPHARD

BARONESS

2.L

DANEHILL

LUTHIER

BAY ŞERİF

G3

CASTLE RISING

SUVERO

BİNBİR UMUT

KV-8

SEA HERO

SOVEREIGN DANCER

BOTANVADİSİ

KV-8

UNACCOUNTED FOR

SLIP ANCHOR

BROWSER

G3

MARLIN

COCK ROBIN

BULDUM BAK

G1

FANTASTIC FELLOW

DOWN THE FLAG

BÜYÜK AJİBA

KV-6

SEEKING THE GOLD

POLISH PRECEDENT

ÇÜRÜKSULU

KV-8

ALHAARTH

KILIÇASLAN

DECLARATION OF WAR

L

THORN DANCE

TIMELESS MOMENT

DEMİRTÜTÜN

KV-8

LAHIB

PENNINE WALK

DONT MAKE ME CRY

KV-6

CAERLEON

SEATTLE SLEW

EL CONQUERADOR

G3

DAYJUR

STORM CAT

FIRE MAMBO

KV-8

ANABAA

BLUSHING GROOM

GALINA

KV-8

MOUNTAIN CAT

SIR IVOR

GRAVESEND

KV-21

DIESIS

LEAR FAN

HERNANDO BEYİ

KV-6

HERNANDO

ANSHAN

HIZ DELİSİ

KV-7

MOUNTAIN CAT

LEAR FAN

IPHIGENEIA

KV-9

MOUNTAIN CAT

LEAR FAN

KHOR KALBA

A 3

DANZIG

CURE THE BLUES

KULOĞLU

G1

MOUNTAIN CAT

ABSALOM

LABEZERIN

KV-6

TURTLE ISLAND

SUPERLATIVE

LE LUCO

KV-7

MOUNTAIN CAT

LOCKTON

MANTADIVE

2.L

SICYOS

SATINGO

MOLU BEYİ

KV-21

EAGLE EYED

DIXIELAND BAND

MY PORTOFİNO

KV-6

ERENER

DEMBINZKY

OKAPINA

3.L

LAVIRCO

SURUMU

PADDINGTON

KV-8

AGNES WORLD

DAMASCUS

PROVIDANZA

L

ROBELLINO

INDIAN RIDGE

QUEEN AMIDALA

G3

DISTANT RELATIVE

BARBAR

QUIRINUS

3.L

GROOM DANCER

HABITAT

RAIN SHOWER

KV-8

PINE BLUFF

HEFF

REBELLION

KV-6

STRIKE THE GOLD

PALACE PAGEANT

SAM WINNER

G3-H

NIGHT SHIFT

RHEFFISSIMO

SARILAR RUNNER

G2

MUJTAHID

TRY MY BEST

SİNCLAR

A3

ALWAYS A CLASSIC

PACO

STEELE TANGO

G3

ELA-MANA-MOU

KINGS LAKE

STORMBORN

KV-6

THUNDER BOLT

MILL REEF

TROPICAL THUNDER

KV-6

SRI PEKAN

BARNATO

VEFAKAR

KV-21

MISSED FLIGHT

DOMINION

VİRA VİRA

KV-6

MOUNTAIN CAT

ENTREPRENEUR

WHISTLE

A3

MARLIN

TIROL

WHITE HART LANE

KV-6

HIGHEST HONOR

EL GRAN SENO

KINGMAMBO GRUP 1 KAZANAN YAVRULARI

İSİM

SINIF

1.KISRAK BABASI

2.KISRAK BABASI

ALKAASED 

G1

NINISKI

HIGH TOP

ARCHIPENKO 

G1

NIJINSKY

FORLI

BLUEMAMBA

G1

PRIVATE ACCOUNT

DEVIL'S BAG

BOBOMAN 

G1

SEATTLE SLEW

RIVA RIDGE

CAMPANOLOGIST

G1

SADLER'S WELLS

HALO

DIVINE PROPORTIONS 

G1

SADLER'S WELLS

MILL REEF

DUBAI DESTINATION 

G1

ALLEGED

SEATTLE SLEW

EL CONDOR PASA 

G1

SADLER'S WELLS

SEATTLE SLEW

ENCKE

G1

SINNDAR

DARSHAAN

HENRYTHENAVIGATOR

G1

SADLER'S WELLS

IRISH RIVER

KING'S BEST 

G1

LOMBARD

ESPRESSO

LEMON DROP KID 

G1

SEATTLE SLEW

BUCKPASSER

LIGHT SHIFT 

G1

SHIRLEY HEIGHTS

NORTHERN DANCER

MALHUB

G1

AHONOORA

LORD GAYLE

MASTER OF HOUNDS 

G1

SADLER'S WELLS

LYPHARD

MY KINGDOM OF FIFE 

G1

FAIRY KING

SHIRLEY HEIGHTS

OKAWANGO

G1

KRIS 

LYPHARD

RULE OF LAW 

G1

ROYAL ACADEMY

NEVER SO BOLD

RUSSIAN RHYTHM 

G1

NIJINSKY

BALIDAR

STUDENT COUNCIL 

G1

KRIS S

COPELAN

TAWQEET

G1

CAERLEON

RIVERMAN

THEWAYYOUARE

G1

SADLER'S WELLS

BLUSHING GROOM

VIRGINIA WATERS 

G1

SADLER'S WELLS

SHIRLEY HEIGHTS

VOODOO DANCER 

G1

DANZIG

SIR IVOR

Son DüzenlenmePazartesi, 19 Aralık 2016 14:45

1 yorum

  • abdulvahap güneş
    abdulvahap güneş Salı, 06 Aralık 2016 19:36 Yorum Linki

    Kaç Lira ? ve Hangi harada ?

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık