Menu

JUSTENUFFHUMOR Özel

Yarış yaşamında start aldığı aldığı 12 koşuda 6 birincilik, yani girdiği yarışların yarısını kazanarak % 50 birincilik yüzdesine sahip olan Justenuffhumor, dört yaşında formunun zirvesine ulaşmış ve bu dönemde iki G2 yarışının da zafer elde etmeyi başarmıştı.

Yine aynı dönemde G1 Breeders Cup Mile yarışındaki üçüncülüğü de şüphesiz çok değerli bir performanstır Justenuffhumor’un yarış kariyeri için...

Şu an Evcimen harasında aşım yapan bu aygırın iki anne kardeşi de çok başarılı yarış atlarıdır. Bunlardan Lewis Michael 23 startta 7 birincilik, altı ikincilik yapmıştır ve grup yarışları kazanmıştır.

Justenuffhumor’un diğer anne kardeşi Dreaming Of Anna da start aldığı 17 yarışın 10’unu kazanmış, üç kez de ikincilik yaparak çok özel, hem kazanma, hem de ikiliye giriş yüzdesine sahip olmuştur...

Justenuffhumor’un başarılı anne kardeşleri Dreaming Of Anna ve Lewis Michael Rahy temsilcileridir. Dolayısı ile Justenuffhumor, Rahy kanı taşıyan kısraklarla, özellikle direk bu aygırın temsilcileri ile eşleşirse, meydana gelebilecek ürünler Justenuffhumor’un çok başarılı iki anne kardeşi ile de epey soy benzerliği taşıyacaktır.

Aslında gerek Justenuffhumor’un babası Distorted Humor, gerekse onun babası Fort Niner’ın başarılı temsilcilerinin soy ağaçları incelendiğinde, özellikle Nasrullah soyundan gelen temsilciler ile üstün performans gösterdiklerini bilmekteyiz.

Analizin sonundaki tabloda bu konuda referans teşkil eden isimler ve onların ilk iki kısrak babalarını bulabilirsiniz. Rahy de Nasrullah hattından gelen bir aygırdır.

Aygır referans listesi incelediğinde Justenuffhumor’un baba hattının ve özellikle babasının Seattle Slew ve aygırlık kariyeri babasından çok daha iyi oğlu AP Indy hattı ile yüksek uyum sağladığını görmekteyiz.

Any Given Sturday, Joking, Honarable Duty, Ironicus, Dramedy, Z Humor, Brethren ve Endorsement gibi grup yarışlar kazanmış Justenuffhumor’n baba kardeşlerinin hepsinin kısrak babası AP Indy’dir ve Arabian Hope’un da kısrak babası olan Bernardini de AP Indy oğludur.

Bu isimlere Seattle Slew ve onun farklı temsilcilerinin yer aldığı başarılı Justenuffhumor baba kardeşleri olarak grup yarışları galipleri Alternation, Gaudeamus, Slow Pace, Second City, Fire With Fire, Funny Cide gibi isimleri ekleyebiliriz ki, bu değerlendirme birinci kısrak babaları seviyelerinde yapılmıştır. Eğer ikinci kısrak baba soyları da irdelenirse, bu referansları, yani Seattle Slew ve onların nesillerinden gelen aygırlar ve kısrak temsilcilerinin sayısını daha da geliştirmek mümkündür, örneğin: Drosselmeyer,  Witty, Hillaby gibi başarılı Justenuffhumor akrabaları…

Ülkemizde son zamanlarda özellikle AP Indy hattından iki aygır geldi, Corinthian ve General Quarters. Corinthian bu yıl aşımlara başlıyor. General Quarters’ın ilk tayları 2008 yılında doğacaklar. Özellikle bu aygırın dişi temsilcilerinin sahibi, tabi ki diğer etkenleri de göz önüne alarak, hara kariyerlerinde kısrakları için Justenuffhumor’u aygır planlamasında ön planda tutmaları mantıklıdır.

Yukarıda verdiğimiz referanslar dışında Justenuffhumor’un baba kardeşlerinden G3 galibi Happy Like A Fool’un kısrak babası Sky Mesa, General Quarter’sın babasıdır.

Corinthain ve General Quarters’ın ortak noktaları olan Pulpit ve onun anne familyası da Justenuffhumor’un babası Distorted Humor ve baba hattında başarılı ürünler vermesine etken olan noktalardan biridir.

Bu bağlamda Pulpit ve onun anne neslinden gelme isimlerin soylarından gelme soy ağaçlarına sahip kısraklarında Narrate ve State üzerine akrabalıkları inşa edilebilecektir ki, bu da önemlidir. Bu bağlamda Tale Of The Cat ve Jonannesburg ve tabi ki Minardi gibi isimler de önem arz edebilecektir Justenuffhumor’un kaliteli ürünler verebilmesinde. Bu konuya diğer referanslar eşliğinde alt paragraflarda devam edeceğiz, özellikle Storm Cat ve babası Storm Bird bağlamında…

Yine General Quarters’a dönecek olursak, bu aygırın kısrak babası Unbridled’s Song, Unbridled oğludur. Justenuffhumor’un başarılı baba kardeşlerinden Hoop Of Colour, Unbridled Humor’un kısrak babaları Unbridled olup ayrıca Justenuffhumor’un aygırlık kariyeri olan baba kardeşlerinden Maclean’s Music’in kısrak babası da, General Quarters’ın da kısrak babası olan Unbridled’s Song’dur.

Corinthian ise Sky Mesa ile baba kardeşi olup kısrak babası Easy Goer’dir. Corintian’ın büyükannesi Spectacular Bid ile Nijinsky kızı Number’dan olmadır ki bu dişi de efsane kısraklardan Special’ın kızıdır.

Burada üç önemli husus var Justenuffhumor için. Justenuffhomur’un babası ve büyükbabasının başarılı yavruları incelendiğinde gerek Spectacular Bid, gerekse Nijinsky ile çok başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir ki, ilk iki husustan kasıt budur.

Üçüncü önemli nokta da şüphesiz Special’dır. Zira Justenuffhumor’un ikinci kısrak babası Lear Fan’ın kısrak babası Lt.Stevens de bu anne nesli familyadan gelmektedir ve Rough Shod II akrabalığı, moda tabiri ile Rasmussen’i görebiliriz bu noktada…

Aslında vurgulanan kısrak familyası birlikteliği başarısı farklı bir referans ile de karşımıza Justenuffhumor’un baba hattında ortaya çıkar.

Justenuffhumor’un başarılı baba kardeşlerinden G2 galipleri Cursory Glance ve Pathwork’ün kısrak babaları Sadler’s Wells’dir. Sadler’s Wells ayrıca Distorted Humor’un başarılı baba kardeşlerinden Golden Temper’in de kısrak babasıdır.

Dolayısı ile Sadler’s Wells ve onun hattından gelecek aygır ve temsilcileri ile Justenuffhumor muhtemel eşleşmelerinde, hem üst paragrafta vurgulanan soy benzerliği, hem de Special rasmussen’i meydana gelecektir.

Distorted Humor’un G1 galibi yavrusu Bit Of Whimsy’in babası El Prado da Sadler’s Wells oğludur. Konu Special ve onun annesi üzerinden değerlendirildiğinde buranın bir derya olduğu muhakkaktır.

Birkaç paragraf yukarıda Storm Cat ve Storm Bird vurgusu yapmıştık Justenuffhumor için Pulpit anne nesli bağlamında.

Justenuffhumor’un başarılı baba kardeşlerinden Commentator, Radharcnafarraige ve Savvy Supreme’in kısrak babaları Storm Bird olup anılan aygırın efsane oğullarından Storm Cat de, Forty Niner’ın yavrularından Sunday Break’in ve Distorted Humor’un Dowtown Cat ve Shumoos isimli grup galiplerinin kısrak babalarıdır.

Bu durumda Justenuffhumor, Storm Bird ve Storm Cat temsilcisi aygırların temsilcilerine sahip kısraklarla kaliteli eşleşmelere yapabilir. Bahse konu bu hatların içinde bazılarını ön plana çıkarmak mümkündür.

Bunlardan biri Ocean Crest’dir. Ocean Crest ve Storm Bird’ün oğludur ve kısrak babası da Seattle Slew’dir. Dolayısı ile analizin bütününde vurgu yaptığımız birçok isme soy ağacında sahiptir.

Ayrıca Justenuffhumor’un G2 galibi Surfer’in kısrak babası da Ocean Crest’dir ayrıca. Yine Distorted Humor’un G2 galibi bir başka yavrusu Do It All’un anne nesli de Ocean Crest’in anne neslidir. Anılan tüm referanslar göz önünde bulundurularak Ocean Crest kızları Justenuffhumor için değerlendirilebilir.

After Market isimli aygırın da babası Storm Cat, annesi Rahy kızıdır. Justenuffhumor’un iki çok başarılı anne kardeşinin de Rahy kızları olduğu düşünüldüğüne, vurgulanan Storm Cat referansları da doğrultusunda, After Market kızlarını Justenuffhumor için değerlendirmek olasıdır.

Tale Of The Cat, Pulpit ile aynı anne hattında ve babası Storm Cat’dir. Bu aygırın ülkemizdeki temsilcisi Lion Heart kızları da Justenuffhumor için düşünülebilir. İlginçtir Lion Heart da Justenuffhumor’un baba nesli gibi Seattle Slew ve onun hattından gelen temsilciler ile nitelikli ürünler vermiştir.

Pulpit ve Tale Of The Cat ile aynı neslinden gelme Johannesburg ve temsilcilerini de Justenuffhumor için değerlendirmek mümkündür. Aynı baba neslinden de geldikleri içinde Johannesburg, Tale Of The Cat yakın akraba konumundadır.

Ayrıca Johannesburg’un kısrak babası Ogygian, Damascus oğlu olup Damascus ve özellikle onun oğlu Private Account kanı taşıyan kısraklar ile Justenuffhumor’un baba ve dede hattının nitelikli isimler verdiği, aşağıda verdiğimiz referanslardan da takip edilebilir. Bu durumda Marcavelly ve Perfect Storm kızlarını Justenuffhumor için düşünmek mümkündür ki, bu aygırların pedigrilerinde daha detaylara girilirse bu konumu destekleyici daha da farklı referanslar ortaya çıkacaktır.

Johannesburg’un kısrak babası hattı yani Damascus vurgusu yaptık. Bu hattan ülkemizde başarı ile aygırlık yapan Unaccounted For kızlarını da Justenuffhumor için değerlendirmek mümkündür.

Bahse konu bu vurguyu destekleyecek bir başka şey de Unaccounted For’un kısrak babası The Minstrel’dir. The Minstrel, Northern Dancer ile Ciboulette orjinlidir. The Minstrel’in tam kardeşi olan Fanfreleuche isimli kısrak da Justenuffhumor’un üçüncü kısrak babası L’Enjelour’un da annesidir.

Dolayısı ile Justenuffhumor ile Unaccounted For kızları arasında, hem Justenuffhumor’un baba hattındaki başarılı isimleri destekleyen referanslar hem de çok özel bir kısrak olan Ciboulette üzerine değerli akrabalıklar tesis edilebilir.

Bu açılım bize Justenuffhumor için farklı kısrak soylarını da gündeme getirebilir beraberinde. Night Shift’in ülkemizde başarılı temsilcisi Bosporus ve bu hattan gelen Native Khan kızları da değerlendirilebilir Justenuffhumor için. Ayrıca Native Khan’ın üçüncü kısrak babası Akarad, Justenuffhumor’un G2 galibi Go Rockin’Robin’in ikinci kısrak babasıdır. Ayrıca Native Khan, Nasrullah yoğunluğu olan bir pedigriye sahiptir ki, bu konuya altıncı paragrafta atıf yapılmıştı.

Justenuffhumor’un üçüncü kısrak babası L’Enjelour ve anne nesli, Luxor’un da başarılı bazı temsilcilerinde karşımıza çıkmaktadır ki, değerli pedigrisi ile Luxor kızlarını da Justenuffhumor için değerlendirmek olasıdır. Tabi ki hep vurguladığımız gibi, diğer tüm soy etkenleri de göz önünde bulundurularak.

Night Shift ve Fanfreleuche ile çok benzer kombinasyona sahip Northern Taste, ülkemizdeki aygırlardan Divine Light ve kısa bir süre göre yapan Utopia’nın da kısrak babasıdır. Utopia’ın da Forty Niner oğlu olduğu düşünüldüğünde Northern Taste kanı taşıyan kısrakların Justenuffhumor’a pozitif bir etki yapması doğal bir süreç olabilir.

Justenuffhumor’un baba ve dede hattında Nijinsky kanı taşıyan kısrakla başarı sağladığını bilmekteyiz. Bu hattın ülkemizde son yıllardaki temsilcilerinde Marlin, kısrak baba hattının da Damascus olması sebebi ile Justenuffhumor için değerlendirilebilir. İlginç pedigrili Green Gönen kızları da ayrıca diğer soy etkenleri doğrultusunda Justenuffhumor için olumlu bir etki yapabilir, mesela pedigrisinde yer alana Naskra ve Lyphard gibi...

Bunlardan Lyphard’ın oğlu Manila ülkemizde uzun yıllar aygırlık yaptı. Manila kızlarından Tinaca, Justenuffhumor’un kısrak babası Broad Brush ile yaklaşık 1 milyon ABD doları kazançlı Quest Star’ı vermişti. Danzig’in ayrıca Justenuffhumor’un baba hattı ile genetik uyumu ve aşağıdaki listede görebileceğiniz gibi referansları da vardır.

Justenuffhumor’un kısrak babası Broad Brush, Cox’s Ridge kızı Salty Gal ile Hesanoldsalt’ı vermişti.

Justenuffhumor’un baba hattına ait nitelikli isimlerin soy ağaçları incelendiğinde G1 galibi Boisterous’un kısrak babasın da Cox’s Ridge olduğu görülebilir. Yine G1 galibi Awesome Humor’un da kısrak babası da Cox’s Ridge’dir.

Cox’s Ridge, ülkemizde bir dönem aygırlık yapan West By West’in de kısrak babasıdır. Bu tarz bir eşleşmede Mr. Prospector üzerine 4*4 akrabalık doğacaktır. Justenuffhumor’un baba neslinden gelen ve ülkemizde sınıf koşu kazanan Royal Avşar’ın da Mr. Prospector üzerine 4*4*3 akraba olduğunu ekleyelim analiz içeriğine…

Justenuffhumor’un babası Distorted Humor, Dehere kızı ile G3 galibi Buddy’s Humor’u verdiği gibi, Dehere’in baba hattından gelen temsilciler ile Justenuffhumor’un baba hattı kaliteli ürünler oluşturmuştur.

Gerek analiz içinde vurgulanan hususlar, gerekse aygır ve Justenuffhumor’un anne nesli referansları değerlendirilerek Justenuffhumor için aşağıda belirtilen aygırlar ve temsilcileri ile nitelikli yavrular verebileceğini söylemek olasıdır teorik olarak.

Seattle Slew-A.P.Indy, Capote, Pulpit, Tapit, General Quarters, Corinthian

Storm Bird-Ocan Crest, Storm Cat- After Market, Mountain Cat, Johannesburg, Perfect Storm, Marcavelly, Tale Of The Cat, Lion Heart

Sadler’s Wells-Scenic,  Barathea, Black Sam Bellamy, Galileo, Entreperenur, High Chaparral, In The Wings, Authorized, Mutamanni, Poliglote, El Prado, Paddy O’Prado

Nijinsky- Marlin, Royal Academy, Shadeed,Sky Classic,  Barbar, Baldski, Green Tune-Green Gönen, Stradavinsky, Moscow Ballet, King’s Lake

Vice Regent-Deputy Minister-Dehere, Always A Classic-Toccet,

Night Shift-Bosporus-Native Khan-Nicolette, El Gran Senor-Try My Best, Northern Taste, Divine Light, Lyphard, Manila,Minardi, Danehill, Eagle Eyed, Sea Hero

Mr.Prospector, West by West, Lycious, Gone West, Royal Abjar, Unbirdled, Unbridled’s Song, Miswaki, Woodman,Mujtahid

Dixieland Band- Offlee Wild, Rahy, Rainbow Quest, Bin Ajwaad, Luxor  ve Special familyası özellikle Nureyev

Damascus-Private Account-Unaccounted For 

Gibi isimlerin soy ağaçlarında yer aldığı kısraklar, diğer pedigri etkenleri de göz önünde bulundurularak teorik olarak Justenuffhumor için değerlendirilebilir.

DISTORTED HUMOR GRUP GALİBİ YAVRULARI

TEMSİLCİSİ

KOŞU SINIFI

KISRAK BABASI

2.KISRAK BABASI

ANY GIVE SATUDRDAY

G1

A.P.INDY

SPECTACULAR BID

JOKING

G1

A.P.INDY

WILD AGAIN

FOURTY NINERS SON

G1

ALLEGED

CONQUISTADOR CIELO

BOISTEROUS

G1

COX'S RIDGE

MAJESTIC LIGHT

BIT OF WHIMSY

G1

EL PRADO

PIA STAR

FLOWER ALLEY

G1

LYCIUS

SADLER'S WELLS

DROSSELMEYER

G1

MOSCOW BALLET

SLEW O'GOLD

HYSTERICALADY

G1

NORTHAIR

EL ORIENTAL

AWESOME HUMOR

G1

PASS THE TAB

COX'S RIDGE

FUNNY CIDE

G1

SLEWACIDE

LITTLE CURRENT

RINK DINK

G1

SOUTHERN APPEAL

ABDICATING

COMMENTATOR

G1

STORM BIRD

WOODMAN

HONARABLE DUTY

G2

A.P.INDY

EL GRAN SENOR

IRONICUS

G2

A.P.INDY

SPECTACULAR BID

DRAMEDY

G2

A.P.INDY

MR.PROSPECTOR

LIKE IT IS

G2

BRAVE REGENT

LORD HELPUS

JUSTENUFFHUMOR

G2

BROAD BRUSH

LEAR FAN

FIRE WITH FIRE

G2

CAPOTE

LYPHARD'S WISH

JIMMY CREED

G2

CITIDANCER

ALLEN'S PROSPECT

DO IT ALL

G2

DYNAFORMER

CAERLEON

SHAR HUMOR

G2

HANSEL

BELIEVE IT

SENSIBLY CHIC

G2

HERO'S HENOR

RAJAB

HUMOROUS LADY

G2

IT'S THE ONE

RAISE A NATIVE

SURFER

G2

OCEAN CREST

PASS THE TAB

IT'S NO JOKE

G2

PERSONAL FLAG

GUERRERO

GO ROCKIN' ROBIN

G2

PERSONAL FLAG

AKARAD

HILLABY

G2

POINT GIVEN

BOSTON HARBOR

REGAL RANSOM

G2

RED RANSOM

DEPUTY MINISTER

CURSORY GLANCE

G2

SADLER'S WELLS

DARSHAAN

PATHWORK

G2

SADLER'S WELLS

RIVERMAN

AESOP'S FABLES

G2

SADLER'S WELLS

BLUSHING GROOM

ALTERNATION

G2

SEATTLE SLEW

GREEN DANCER

GAUDEAMUS

G2

SEATTLE SLEW

DAMASCUS

COWTOWN CAT

G2

STORM CAT

MEADOWLAKE

HOOP OF COLOUR

G2

UNBRIDLED

NUREYEV

Z HUMOR

G3

A.P.INDY

NORQUESTOR

BRETHREN

G3

A.P.INDY

MR.PROSPECTOR

ENDORSEMENT

G3

A.P.INDY

POTRILLAZO

ARABIAN HOPE

G3

BERNARDINI

STORM CAT

GO THE LAST LAUGH

G3

CEE'S TIZZY

GREENWOOD STAR

TIRADE-NITTAN'S WINNER (MAC.)

G3

CENTURY

COURT SENTENCE

BUDDY'S HUMOR

G3

DEHERE

BIG SPRUCE

COLIZEO

G3

DIXIELAND BAND

PLEASANT COLONY

THE NTH DEGREE

G3

DIXIELAND BAND

COASTAL

ORIGINAL SPIN

G3

HOME AT LAST

BLADE

MACHEN

G3

MORE THAN READY

NASTY AND BOLD

CHANGE UP

G3

MT.LIVERMORE

GREAT ABOVE

HOUSE RULES

G3

MUTAKDDIM

SOUTHERN HALO

WITTY

G3

NOTEBOOK

GOLD MERIDIAN

MATROOH

G3

PERSONAL FLAG

SLEWACIDE

SLOW PACE

G3

SEATTLE SLEW

EL GRAN SENOR

HAPPY LIKE A FOOL

G3

SKY MESA

BOUNDARY

SECOND CITY

G3

SLEW CITY SLEW

BEAU GENIUS

RADHARCNAFARRAIGE

G3

STORM BIRD

VICTORIA PARK

SAVVY SUPREME

G3

STORM BIRD

WOODMAN

SHUMOOS

G3

STORM CAT

CRYPTOCLEARANCE

LAUGH TRACK

G3

TOUCH GOLD

LEAR FAN

UNBRIDLED HUMOR

G3

UNBRIDLED

CAVEAT

FORTY NINER ETKİN AYGIR TEMSİLCİLERİ

 

TEMSİLCİSİ

KISRAK BABASI

2.KISRAK BABASI

 

EDITOR'S NOTE

CAVEAT

TOM CAT

 

CORONADO'S QUEST

DAMASCUS

BOLD RULER

 

END SWEEP

DANCE SPELL

THINKING CAP

 

DISTORTED HUMOR

DANZIG

MR.LEADER

 

ECTON PARK

DANZIG

BRIARCTIC

 

JULES

DEVIL'S BAG

HOIST THE FLAG

 

LUHUK

DR.FAGER

NORTHERN DANCER

 

RICH MAN'S GOLD

HONEST PLEASURE

DAMASCUS

 

WEST ACRE

HONEST PLEASURE

NIJINSKY

 

TWINING

NEVER BEND

WAR ADMIRAL

 

APPRENTICE

NIJINSKY II

STAGE DOOR JOHNNY

 

ROAR

NORTHERN DANCER

GRAUSTARK

 

GOLD CASE

PRIVATE ACCOUNT

SILENT SCREEN

 

TACTICAL ADVANTAGE

ROBERTO

REVIEWER

 

MERCER MILL

SEATTLE SLEW

KEY TO THE MINT

 

           

 

Son DüzenlenmePazartesi, 11 Aralık 2017 17:36

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık