Menu

DUTYFREE Özel

Başarılı aygır Luxor’un en özel temsilcilerinden biri de Dutyfree oldu kuşkusuz. Erkek Tay Deneme gibi tarihi bir klasiği kazanmasının yanı sıra 11 birincilik ve 14 ikinciliği ile çok değerli bir performans koymuştu Dutyfree

Gerek anne hattından, gerekse babasının anne hattında Kitapçı ekürisi imzası taşıyan Dutyfree’nin annesi Freezone, Dutyfree’den başka Gazi galibi Matador Yaşar’ı vermişti.

Dutyfree’nin babası Luxor’un anne kardeşi George Thomas da Gazi Koşusu galibi olup, her iki ismin Moon Light isimli kardeşleri de bir başka önemli tarihsel klasik olan Kısrak Koşusu galibi olmuştur. Bahse konu bu üç anne kardeşinin bir diğer kardeşleri olan Shining Star de, bir başka önemli tarihsel klasik Ankara Koşusu galibidir.

Böylesine önemli klasik koşu galipleri olan Dutyfree, ne tarz aygırlarla başarılı olabilir sorumuza cevap olarak önerebileceğimiz ilk aygır Native Procida olabilir rahatlıkla…

Dutyfree’in anne kardeşi Gazi Koşusu galibi Matador Yaşar, Native Procida temsilcisidir. Dolayısı ile Dutyfree ile Native Procida arasındaki muhtemel eşleşmeler Matador Yaşar’a benzer kombineler olacaktır ve bu eşleşmede Never Bend akrabalığı olabilecektir; 5*4 veya 5*5 gibi...

Dutyfree’nin verimli sülalesinde Benelux, Deluxe, Jettay gibi isimlerin onunla benzer kombinasyon taşıdığını ve Princess Alara’nın Freezone ile tam kardeşi ve Tempting Wolf’un da yine Free Zone ile çok yakın akraba olduğunu da ekleyelim notlarımıza.

Native Procida’nın en iyi ürünlerinde olan tam kardeş isimler Maynatay ve Day Light’in kısrak babaları Yemken olup Be My Guest temsilcisidir. Be My Guest ülkemizdeki aygırlardan Kaneko’nun kısrak babasıdır.

Dutyfree’in baba kardeşleri arasında kendisi gibi G1 kazanan isimlere baktığımızda Cheri Cheri Lady, Dedemşah, Graystorm, My Başkan ve Ulanbator gibi isimleri görmekteyiz.

Bu isimlerden Ulanbator’un kısrak babası Kaneko’dur. Kaneko’nun da kısrak babası Be My Guest’dir.

Be My Guest’in ülkemizde aygırlık yapan oğlu Yemken, Dutyfree’nin annesi Keep Shining ile Stage Door East’i vermiş ve kısrak da tam kardeş ve başarılı isimler Maynatay ve Day Light’in annesi olmuştu.

Yine Be My Guest oğlu Assert, Luxor’un G3 galibi yavrusu Farkın Ateşi’nin de ikinci kısrak babasıdır.

Ayrıca Luxor’un başarılı baba kardeşlerinden ve aygır olan Mali’nin de kısrak babasının Be My Guest oğlu Most Welcome olduğunu da bilmekteyiz.

Maynatay ve Daylight’ın babalarının Native Procida olduğu düşünüldüğünde, hem Dutyfree için önerdiğimiz Native Procida etkenine bir başka referansla destek verebilir, hem de Be My Guest ve onun yer aldığı pedigrilerin de Dutyfree için uyum saylayabileceğini Yemken ve Kaneko (kısrak babası) örneklerinde olduğu gibi teyit edebiliriz.

Ayrıca Dutyfree anne hattından gelen 322.650 kazançlı Aslan Dayı’nın babasının Pressing olması itibari ile Kaneko ile aynı baba hattından geldiğini düşünürsek, Nureyev temsilcileri de Dutyfree için değerlendirilebilir.

Esasında Ulanbator eşleşmesinde karşımıza çıkan Sir Gaylord - Nureyev kombinasyonu, bir nevi de Zabeel ile benzer kombinasyon içerir ve meraklıları da bunu pedigriler ile gözleyebilirler.

Dutyfree’nin bir başka başarılı kardeşi G1 galibi Cheri Cheri Lady’nin kısrak babasının Flying Spur olduğunu görmekteyiz. Bu aygır Danehill ile Mr. Prospector kızı Rolls’dan olmadır. Buraya kadar her şey normal gözükür ama pedigrinin can alıcı yeri bence kuşkusuz Rolls’un annesi Grand Luxe’dir.

Grand Luxe, Sir Ivor ile Fanfreluche’dan olmadır ve Fanfreleuche de ünlü aygır Night Shift’in tam kardeşidir.

Luxor için daha önce yazdığımız yazılarda bu hususu vurgulamıştım ve ilginçtir Dutyfree’in dördüncü kısrak babası L’Enjelour da, gerek Fanfreluche, gerekse de Night Shift ile anne kardeşidir. Dolayısı ile Dutyfree kızları Night Shift hattından gelen aygırlar ile Ciboulette gibi özeli bir kısrak üzerine akrabalık veya moda tabiriyle rasmussen üretecektir.

Night Shift’in oğlu Bosporus uzun yıllardır aygırlık yapmakta. Bakıldığında Dutyfree’in başarılı baba kardeşleri içinde Anzas’ın kısrak babasının Bosporus olduğu görülmektedir. Bosporus’un kısrak babası Relko, Luxor sınıf koşu kazanan temsilcilerinden Here To Fly ve Amerelise’in de kısrak babalarıdır. Dutyfree ile Bosporus kızlarının eşleşmeleri anılan başarılı isimler ile benzer soy kombinasyonu oluşturabileceği gibi, Dutyfree’nin anne neslinden gelen ve 595.400 TL kazançlı Autumn Pearl’in de babasının Bosporus oluşu, vurgulanan tüm referanslara destek olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca Dutyfree’nin bir başka G1 galibi baba kardeşi Dedemşah’ın da kısrak babası Night Shift’dir ve anılan tüm referanslar eşliğinde ülkemizde Night Shift hattından gelen Bosporus ve Native Khan isimli aygırların temsilcileri Dutyfree için değerlendirilebilir.

Luxor’un bir başka G1 galibi temsilcisi Non Stop ve onun Kısa Vade kazanan tam kardeşi Brave Son‘un kısrak babaları Lear White’dır. Lear White’ın babası Lear Fan da, yine Luxor’un başarılı temsilcilerinde G2 galibi yavrusu Finesse’nin ikinci kısrak babasıdır. Yine Kısa Vadeli koşu galibi bir başka Luxor tayı Uncle’ın da ikinci kısrak babası Lear Fan’dır.

Dolayısı ile Lear Fan ve onun hattından gelen temsilciler de, yukarıda vurgulanan referanslar doğrultusunda Dutyfree için değerlendirilebilir.

Yukarıda Night Shift bahsiyle vurguladığımız Native Khan’ın babası Azamour’un kısrak babasının da Lear Fan olduğunu vurgulayalım bu vesile ile…

Bu arada Luxor’un iki klas temsilcisi Cheri Cheri Lady ve Finesse’in kısrak baba hatlarında tam kardeş iki isim Eagle Eyed ve Danehill olduğunu ekleyelim notlarımıza... Özellikle pedigrisinde Lear Fan içermesi sebebi ile Bushranger (babası Danetime: Danehill-Lear Fan kombine) kızlarını da zaman içinde Dutyfree için değerlendirmek mümkün.

Dutyfree’nin baba kardeşleri içinde en özel performansa sahip ürünlerden biri de Gazi galibi Graystorm’dur. Bu atın kısrak babası Strike The Gold, yine Luxor’un G3 galibi temsilcilerinden Flashing Girl’ün kısrak babasıdır. Bu durumda Dutyfree için Strike The Gold kızlarını değerlendirmek olasıdır.

Bahse konu özel atlardan Graystorm’un üçüncü kısrak babası olan Kılıçaslan, hem Luxor da, hem de babası Distant Relative de, başarılı ürünleri incelediğimizde karşımıza çıkan etkin bir soy elemanıdır. Hatta bahse konu etki hem Kılıçaslan, hem de bu familyayı oluşturan Cihanyandı Lütfiye’nin anne neslinde görülebilir.

Bakıldığında Distant Relative’in de Bebek Cafe ve Rokoko gibi G1 ve klasik koşu galipleri ile Kısa Vade galibi On Footh Trouble’un hem kısrak babalarının Kılıçaslan, hem de anne nesillerinin Cihanyandı Lütfiye sülalesi olduğu görülecektir, tıpkı Gray Storm, tıpkı yine aynı anne neslinden gelen ve Kısa Vade kazanan Luxor temsilcisi Grey Coral gibi...

Bu durumda hem Kılıçaslan, hem Cihanyandı Lütfiye familyası içeren soy ağaçlarına sahip kısraklar için Dutyfree değerlendirmesi yapılabilir.

Luxor’un bir başka G1 galibi yavrusu My Başkan’ın, Kısa Vade 6 galibi Nona’nın kısrak babalarının Mujtahid olduğunu görmekteyiz. Burada Mujtahid’in kısrak babasının Never Bend oğlu Mill Reef oluşu da etkin bir rol oynamış olabilir.

Luxor’un bir başka başarılı temsilcisi olan G2 galibi Neil’in kısrak babasının Rahy olduğunu görmekteyiz. Eğer Rahy kızları Dutyfree için düşünülürse Blushing Groom akrabalığı söz konusu olacaktır.

Dutyfree’nin baba kardeşleri içinde Shareef Dancer’ın olduğu pedigriler de zaman zaman etkin rol oynamıştır. Chreri Cheri Lady, Here To Fly, Amerelise gibi başarılı Luxor temsilcilerinin pedigrilerindeki kısrak baba hatlarında Shareef Dancer ismine rastlamak mümkündür.

Shareef Dancer ülkemizdeki aygırlardan Banknote’un da kısrak babasıdır. Banknote’un anne nesli de ülkemizde bir dönem görev yapmış Castle Rising ile aynı anne neslinden gelmektedir. Castle Rising de Luxor’un G1 galibi yavrularından My Başkan’ın ikinci kısrak babasıdır aynı zamanda…

Nihayetinde bakıldığında Dutyfree, özel bir aygır olan babası ve aynı başarılı ekürinin izlerini taşıyan anne hattıyla Luxor’un alternatifi olarak değerlendirilebilecek bir soy birikimine ve yarış kariyerine sahiptir.

Anılan tüm referanslar doğrultusunda Dutyfree ile uyum sağlaması muhtemel kısrak baba isimleri arasında aşağıdaki isimleri değerlendirmek mümkündür, tabi ki diğer tüm soy etkenleri dikkate alınarak.

Mr. Prospector, Native Procida, Mujtahid, Machievellian, Banknote

Be My Guest, Yemken, Assert, Most Welcome

Kaneko, Pressing, Cossack Guard, Nursultan, El Salvador, Bors, Peintre Celebre, Dai Jin, Rudimentary, Spinning World,

Night Shift, Bosporus, Native Khan, Rampoldi,

Lear Fan, Lear White, Fantastic Fellow, Pardon, Astorya

Eagle Eye Danehill, Flying Spur, Danetime, Bushranger,

Flier’s Fantasy, River Special, My Volga Boatman

Kılıçaslan, Karayel, Cihanyandı Lütfiye nesli, Bijou D’Inde

Lyphard, Alzao, Common Grounds,  

Strike The Gold, Divine Light, Shareef Dancer, Muntain Cat 

Sadler’s Wells, Borrego, Scarface, Sun Music,

Nijinsky, Barbar,

Gerald Martin, Barbar, High Top, Down The Flag,Eastern Star, Castle Rising 

LUXOR BAŞARILI TEMSİLCİLERİ

TEMSİLCİSİ

KOŞU SINIFI

KISRAK BABASI

2.KISRAK BABASI

AĞAÇELİK

L

RIVER SPECIAL

AL NASR

AMARELISE

L

SADLER'S WELLS

GULCH

AMED KIZI

G3

BIJOU D'INDE

BUSTINO

ANZAS

L

BOSPORUS

LOCKTON

BENELUX

G3

NATIVE PROCIDA

L'ENJELOUR

BRAVE SON

L

LEAR WHITE

CROFTER

CHERI CHERI LADY

G1

FLYING SPUR

MACHIAVELLIAN

DEDEMŞAH

G1

NIGHT SHIFT

RIVERMAN

DELUXE

L

NATIVE PROCIDA

L'ENJELOUR

DIAMOND FLAME

L

MOUNTAIN CAT

BARNATO

DUTYFREE

G1

WOLF

BACHELOR PARTY

FARKİN ATEŞİ

G2

MACHIAVELLIAN

ASSERT

FINESSE

G2

EAGLE EYED

LEAR FAN

FLASHING GIRL

G3

STRIKE THE GOLD

HAKAN

GRAYSTORM

G1

STRIKE THE GOLD

SUN MUSIC

GREY CORAL

L

SUN MUSIC

KILIÇASLAN

HERE TO FLY

G3

SADLER'S WELLS

GULCH

KANATORYA

L

NATIVE PROCIDA

PRINCE OF BIRD

KRAL AMED

L

HIGHEST HONOR

SILLERY

LADY GIRL

L

ALWAYS A CLASSIC

NEVER SO BOLD

MISTER KERMİT

L

NINISKI

FORMIDABLE

MÜHENDİS BURCU

L

SHINING STEEL

ROLLS ROYCE

MY BAŞKAN

G1

MUJTAHID

CASTLE RISING

NEIL

G2

RAHY

STORM BIRD

NON STOP

G1

LEAR WHITE

CROFTER

NONA

L

MUJTAHID

GOLD GUARD

ULAN BATOR

G1

KANEKO

OCEAN CREST

UNCLE

L

COMMON GROUNDS

LEAR FAN

URFAGÜLÜ

L

MOUNTAIN CAT

PETORIOUS

DISTANT RELATIVE GRUP KAZANAN YAVRULARI

BEBEK CAFE

G1

KILIÇASLAN

ZEUS BOY

OKOKO

G1

KILIÇASLAN

ZEUS BOY

YAVUZSTAR

G1

MY VOLGA BOATMAN

SILVER SWAN

CLASSICAL GIRL

G2

GERALD MARTIN

SHIRLEY HEIGHTS

HAYRİ BABA

G2

DOWN THE FLAG

DERSİM

LUXOR

G2

STAGE DOOR JOHNNY

GREY DAWN

ROXBURY

G2

BARBAR

RAGSTONE

YENİ LİRA

G2

EASTERN STAR

AKKOR

CHURCH PICTURES

G3

HIGH TOP

SING SING

LALLA MINA

G3

KARAYEL

RUGGED

DISTANT FLIGHT

G3

LEAR FAN

SIR IVOR

Son DüzenlenmePerşembe, 14 Aralık 2017 15:03

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık