Menu

LION KING Babasının Tahtına Aday... Özel

Lion Heart’ın ülkemizde en çok ikramiye kazanan ilk 10 yavrusundan biri olan Lion King artık aygırlık yaşamında ve bu analizimizde onun uyum sağlayabileceği soy modelleri üzerinde duracağız.

Bir Lion Heart yavrusu olması münasebeti ile babasının uyum sağladığı belirgin soylar ile başarı sağlama olasılığı mevcut olsa da,  kısrak babası Sri Pekan’ın da Lion King’in hara sürecinde başarısı yönünde katkısı olması da muhtemeldir ve tabi ki büyükannesi Fairlanda’nın da…

Fairlanda, Medya isimli aygır ile G2 galibi Aten Flex’i vermiştir ve ayrıca bu eşleşmenin farklı versiyonlarında da Aten ve Aten Boy gibi başarılı isimler üretmiştir.

Medya, Second Set’in, o da Alzao’nun temsilcisidir.  Lion King’in kısrak babası Sri Pekan, bu hat ile başarılı neticelere imza atmıştır. Hoh Dear ve Amaroma da bunu görebileceğimiz gibi, Alzao oğlu, yani Medya’nın babası Second Set’in ikinci kısrak babası olduğu Absolute Power eşleşmesinde de bu başarılı süreç tekrarlanmıştır. Dolayısı ile anne hattındaki bu veriler ışığında Lion King’in bu hat ile uyum sağlama olasılığı teoriK olarak mevcuttur.

Alzao, Lyphard’ın oğlu olduğu için Lion King ile kısrak uyumu için Lyphard hattı da vurgulanabilir ve babası Lion Heart’ın ülkemizdeki en iyi yavrularından biri olan G2 galibi Forever Here’ın kısrak babası Manila’nın Lyphard oğlu olması da bunu destekleyici bir veri konumunda olabilir.

Kuşkusuz Lyphard ayrı bir Northern Dancer deryasıdır ve diğer soy etkenleri de göz önüne alınarak değerlendirme yapılması, yetiştiriciler açısından daha sağlıklı olacaktır. Aslında Alzao, her ne kadar Lyphard oğlu olsa da, özel pedigrili bir attır ve anne hattında ki akrabalarının Lion King’in baba hattı ile ilginç iletişimleri vardır. Bunlardan biri olan Chieftain ismini baba kardeşlerinden olan nitelikli aygır Kantharos’un başarılı yavrularından Wildcat Kate ve Wildwood Kantharos da gözlemleyebileceğimiz gibi, Lion King’in dede hattının belki de en nitelikli temsilcisi Giant’s Causeway de de gözlemlemek mümkün. Dolayısı ile Alzao’nun farkı, sadece baba hattından değil, anne hattından da gelen bir seviyedir ve bu etkinin olumlu bir katkı sağlaması olası diğer soy etkenleri de göz önüne alınarak irdelenebilir Lion King için.

Lion King’in baba hattında Rahy temsilcileri ile uyum sağlama pozisyonu karşımıza farklı seviyelerde çıkar. Bunu iki açıdan da değerlendirmek olasıdır.

Rahy, Blushing Groom’un oğludur ve Rainbow Quest ile baba kardeşi olması dışında kısrak babalarında da benzer etkiler taşıdığını biliyoruz ve Rainbow Quest’in oğlu Bin Ajwaad’ın da Lion Heart ile başarılı sonuçlar verdiğini de. Dolayısı ile Lion King’in baba hattındaki başarılı isimlerin soy ağaçlarına bakarak Rahy ve Rainbow Quest temsilcilerinin Lion King için teorik olarak başarı sağlama olasılığı olduğunu söylemek mümkün. Yine de Rahy için ayrı bir paragraf daha açmak yerinde olur. Çünkü bu kalite aygırın annesi Glorious Song, Devil’s Bag ve Saint Ballado ile tam kardeştir.

Lion King’in baba hattındaki nitelikli isimlerden Heart Of a King de Saint Ballado etkisini görebileceğimiz gibi, kısrak babası Sri Pekan’ın başarılı anne kardeşlerinden Daylight In Dubai de Devil’s Bag etkisini görmek mümkündür.

Lion King’in babası Lion Heart’ın ülkemizde Bin Ajwaad ile sağladığı uyumun benzerini, yurt dışında Seattle Slew hattı ile sağladığını bilmekteyiz. Bu uyum sadece Lion Heart’a mahsus değil, bu aygır hattında başka figürlerle de gözlenebilen bir süreçtir. Yine de sadece Seattle Slew ile sınırlı olmadığını ve bu aygırın babası Bold Reasoning’in baba  kardeşlerinden Bold Ruckus dönüşlerinde de başarılı sonuçlar oluştuğunu gözlemlemek mümkün.

Özellikle Heart’s Ashley, Ashley Kitty de nitelikli isimlerin soy ağaçlarında Bold Ruckus oğlu Beau Genius karşımıza çıktığı gibi, Uncaptured’in de ikinci kısrak babasının Bold Ruckus olduğu göz önüne alınırsa, Lion Heart’ın Seattle Slew hattı ile uyumunun sadece bu seviyede olmadığını ve bu hattın farklı noktalarında da bunun karşımıza çıktığını görmekteyiz.

Lion King’in uyum sağlayabileceği soy hatları içinde Native Dancer hattının farklı kollarının da olabileceğini düşünüyorum ve bu konumda Sharpen Up hattını, Lion King’in pedigrisindeki farklı seviyelerde isimler ile uyumunu göz önüne alarak farklı bir yere koymak teorik olarak mümkün. Bu manada Lion King’in ülkemizdeki baba kardeşleri arasında A3 klasında koşu kazanmış olan Çar Brüsk’ün kısrak babası Common Grounds temsilcilerinin, Sharpen Up hattından gelmesi dışında kısrak babasının da Lyphard oluşu ile Lion King ile uyum sağlama olasılığı mevcut olabilir.

Ayrıca Lion King’in bir başka A3 galibi baba kardeşi Emperior Sion’un kısrak babası College Chapel’in de Sharpen Up hattından gelmesi, bu söylemlerimizi destekleyici farklı bir referans olarak kabul edilebilir.

Lion King’in baba hattında farklı noktalarda aygır temsilcilerin uyum sağladığı hatlara göz attığımızda Indian Ridge isminin karşımıza çıktığını görmekteyiz.

Çok özel bir aygır olduğuna inandığım Indian Ridge ve temsilcilerinin Lion King ile uyumlu sonuçlar verme ihtimalini göz önüne alan yetiştiriciler,  her zaman vurguladığım gibi soy ağacındaki diğer faktörlerinde değerlendirmesini yapmak sureti ile bunu inceleyebilirler.

TJK’nın Sesi dergisinde Lion Heart ile ilgili yazdığım bir makalede, onun başarılı yavrularında farklı bir boyuta dikkat çekmiş ve bu manada Sallust vurgusu yapmıştım.

Indian Ridge’in oğullarından Ridgewood Ben’in kısrak babası Tap On Wood’un Sallust oğlu olması itibari Lion King ile daha farklı bir seviyede uyum sağlama şansı teorik olarak mevcuttur. Oğlu Amed Fırtınası’nın da kısa bir aygırlık kariyeri mevcuttur ülkemizde.

 Lion Heart’ın ülkemizde grup seviyesinde yarış kazanmış temsilcilerinden biri olan Yes Of Africa’nın kısrak babası Sea Hero, Lion King’in baba hattı ile uyumlu sonuçlar vermiştir ve A.B.D’de başarılı yarışlar koşan Lion Heart temsilcisi Falling Sky’ın da kısrak babasının Sea Hero olduğunu bilmekteyiz. Bu verilerin ışığında Sea Hero temsilcilerinin de Lion King ile uyum sağlama olasılığı mevcuttur.

Sea Hero, Danzig hattına mensuptur ve bu hattın özel temsilcilerinden biri olan Cape Cross, anne hattının da Lion Heart’ın en çok uyum sağladığı aygırlardan biri olan Bin Ajwaad’ın anne hattından gelmektedir.

Lion King’ın gerek baba hattı, gerekse de kısrak baba hattında Riverman ve onun temsilcileri aygır ve kısraklarla da uyumu mevcuttur. Bu manada Riverman oğlu Lahib’i en üst seviyelerde değerlendirmek mümkündür. Lion King’in akrabaları Tom’s Tribute, Bettolle, Glendor, Whilly  ve Amorama gibi nitelikli isimlerde Riverman ve oğlu Lahib etkisini gözlemlemek mümkündür.

Lion King’in baba hattında figürlerde uyum sağlandığı görülen aygır hatlarından birinin de Vice Regent ve oğlu Deputy Minister olduğunu Tough Magic, Benzini, Cajun Delta Dawn, Over Drive, Agave Kiss, Good Morning Diva ve Lion D N A gibi nitelikli temsilcilerde gözlemlemek mümkün. Zaten daha üst planda Storm Bird-Vice Regent genetik uyumunu düşündüğümüzde gayet de doğal bir süreç sanırım.

Fappiano hattı da Lion King’in baba hattının farklı uzantılarında uyum sağlama kapasitesi yüksek kısrak baba hatları arasındadır. Bu hattın bilhassa Unbridled uzantısı ile çok başarılı neticeler üretmiştir Lion King’in baba hattı… Bu konuda referans olarak A Shin Top, Appealing Tale, Alpha Kitten, Favorite Tale, She’s Tiger, Spellbinder gibi nitelikli yarış atlarının pedigrileri örnek verilebilir. Özellikle General Quarters kızları ile ilginç etkileşimler oluşabilir, tabi ki zaman için de.

Kuşkusuz Mr.Prospector hattı ayrı bir okyanus ve bu seviyede farklı isimlerin Lion King ile muhtemel uyumu için daha detaylı bir araştırma daha tutarlı olacaktır. Ayrıca Raise A Native hattının farklı kolları, özellikle Affirmed uzantılarını da irdelemek yerinde olur.

Sakarya-Akyazı da bulunan Kaşıkçı harasında 1.000 TL aşım bedeli ile sıfat yapacak Lion King’in teorik olarak uyum sağlayabileceği bazı kısrak baba hatlarını aşağıda özetlemeye çalıştık. Hiç kuşkusuz her türlü eşleşme öngörüsünde, soy ağacındaki diğer faktörlerin de dikkate alınması, analizin tutarlığı açısından mantıklı olanıdır, her zaman ifade etmeye gayret ettiğimiz gibi. Ayrıca analizin en sonunda verdiğimiz referans tablosu da bu konuda destekleyici olabilir.  

LION KING’IN TEORİK OLARAK UYUM SAĞLAYABİLECEĞİ HATLAR

Alzao-Second Set-Unblest-Medya-Manila-Rainbows For Life   

Rahy-Fantastic Light-Noverre

Rainbow Quest-Bin Ajwaad

Devil’s Bag-Saint Ballado- Smart Robin-Kris S-Silver Hawk

Seattle Slew-A.P.Indy- Zanjero-General Quarters

Bold Ruckus-Beau Genius

Sharpen Up-Kris-Common Grounds-Shining Steel-College Chapel

Indian Ridge-Ridgewood Pearl-Amed Fırtınası

Cadeaux Genereux-Bijou D’Inde

Riverman-Lahib-River Special-Win River Win

Unaccounted For-Dervişağa

Yonaguska- Pennine Walk

Sea Hero-Polish Numbers-Cape Cross-Country Reel-Anabaa-Orpen-Hamas-Danehill Dancer-Perugino

Sun Music-Scarface-Singspiel-Entrepreneur-El Prado

Carson City-Mr.Greeley-Fort Niner-Unbridled-West by West-Ajmera-Victory Gallop- Okawango-

Dehere-Always a Classic

Native Khan-Green Gönen-Barnato

LION HEART GRUP KOŞU GALİBİ YAVRULARI

I.KISRAK BABASI

II.KISRAK BABASI

AGAVE KISS

SALT LAKE

AFFIRMED

AZUL LEON

CURE THE BLUES

NIGHT SHIFT

BIANCA JEWEL

ST COVET

RORY'S JESTER

BOURBON COURAGE

CARSON CITY

DANZIG

BRADESTER

GRAND SLAM

DIXIELAND BAND

ÇAR BRUSK

COMMON GROUNS

ALLEGED

DANGEROUS MIDGE

SEATTLE SLEW

AFFIRMED

DAYIM BENIM

INDIAN RIDGE

SALLUST

DENİZCANIM

BIN AJWAAD

LITTLE GUEST

EMPEROR SION

COLLEGE CHAPEL

CHIEF'S CROWN

FALLING SKY

SEA HERO

SLEW CITY SLEW

FOREVER HERE

MANILA

RUNNING MILL

GOOD MORNING DIVA

TACTICAL ADVANTAGE

SILVER DEPUTY

GRAN LIONESS

RAHY

GREEN DESERT

GÜRSOYHAN

BLACK THE AFFAIR

BOLD FORBES

HEART ASHLEY

BEAU GENIUS

VICE REGENT

HEART OF A KING

SAINT BALLADO

BE MY GUEST

HEART OF A LION

PERUGINO

WARMINGTON

KANTHAROS

SOUTHERN HALO

CONQUISTADOR CIELO

KARADAMAR

ENTREPRENEUR

SHIRLEY HEIGHTS

LION D N A

TOUCH GOLD

SLEW CITY SLEW

LION WIND

KNIGHT LINE DANCER

PROCIDA

LIVE OF DAVID

CAPOTE

RAISE A NATIVE

MAGIC MOMENT

MUHTARRAM

MOUNT HAGEN

PRETTY PROFILIC

SEATTLE SLEW

FARAWAY SON

PURPLE EGG

PRIZED

MAJESTIC LIGHT

SILENT VALOR

VALID APPEAL

PROUD BIRDY

SOUL WARRIOR

MEADOWLAKE

CUTLASS

TOM'S TRIBUTE

EL PRADO

IRISH RIVER

TOUGH MAGIC

DEPUTY MINISTER

FARMA WAY

UNCAPTURED

ARCH

BOLD RUCKUS

YES OF AFRIKA

SEA HERO

KNIGHT LINE DANCER

İLETİŞİM: 0 532 265 34 54

@ Tanıtıcı reklam

 

Son DüzenlenmeCuma, 20 Nisan 2018 17:58

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık